Putni 2013 - 247

1. Pelēkā vārna
01. jan.

Kolka
2. Lielā zīlīte
02. jan.

Kolka
3. Parastais ķeģis
02. jan.

Kolka
4. Cekulzīlīte
02. jan.

Kolka
5. Dižraibais dzenis
02. jan.

Kolka
6. Zīdaste
02. jan.

Kolka
7. Žagata
02. jan.

Kolka
8. Ķivulis
02. jan.

Kolka
9. Zaļžubīte
02. jan.

Kolka
10. Lauku zvirbulis
02. jan.

Kolka
11. Kajaks
02. jan.

Kolka
12. Melnspārnu kaija
02. jan.

Kolka
13. Sudrabkaija
02. jan.

Kolka
14. Lielais ķīris
02. jan.

Kolka
15. Meža pīle
02. jan.

Kolka
16. Gaigala
02. jan.

Kolka
17. Kākaulis
02. jan.

Kolka
18. Mājas balodis
02. jan.

Kolka
19. Cekuldūkuris
02. jan.

Kolka
20. Pelēkvaigu dūkuris
02. jan.

Kolka
21. Jūras krauklis
02. jan.

Kolka
22. Krauklis
02. jan.

Kolka
23. Tumšā pīle
02. jan.

Kolka
24. Mazais dzenis
02. jan.

Kolka
25. Zeltgalvītis
02. jan.

Kolka
26. Melnā pīle
02. jan.

Kolka
27. Ķerra
02. jan.

Kolka
28. Melnkakla gārgale
02. jan.

Kolka
29. Paugurknābja gulbis
02. jan.

Kolka
30. Svilpis
02. jan.

Kolka
31. Rubenis
02. jan.

Vaide - Saunags
32. Pelēkā zīlīte
02. jan.

Oviši        
33. Lielā gaura
02. jan.

Oviši
34. Melnā vārna
02. jan.

Oviši
35. Lielā polārkaija 255*
02. jan.

Oviši
36. Mazais ķīris
02. jan.

Oviši
37. Kovārnis
02. jan.

Ventspils
38. Zvirbuļvanags
02. jan.

Ventspils
39. Krauķis
02. jan.

Ventspils
40. Mājas zvirbulis
02. jan.

Ventspils
41. Brūnkaklis
02. jan.

Ventspils
42. Tundras sējas zoss
02. jan.

Ventspils
43. Melnais meža strazds
02. jan.

Ventspils
44. Mājas strazds
02. jan.

Ventspils
45. Dumbrcālis
03. jan.

Dārziņi
46. Paceplītis
03. jan.

Dārziņi
47. Zivju gārnis
03. jan.

Dārziņi
48. Cekulpīle
03. jan.

Dārziņi
49. Laucis
03. jan.

Dārziņi
50. Zilzīlīte
03. jan.

Dārziņi
51. Peļu klijāns
03. jan.

Dārziņi
52. Jūras ērglis
03. jan.

Rīgas HES
53. Ziemeļu gulbis
03. jan.

Sausā Daugava
54. Mazā gaura
03. jan.

Sausā Daugava
55. Zivju dzenītis
03. jan.

Sausā Daugava
56. Pelēkais strazds
03. jan.

Doles sala
57. Sīlis
03. jan.

Doles sala
58. Mizložņa
03. jan.

Doles sala
59. Dzilnītis
03. jan.

Dārziņi
60. Dižknābis
03. jan.

Dārziņi
61. Vistu vanags
03. jan.

Rīga, Ķengarags
62. Ziemas žubīte
05. jan.

Daugavgrīva
63. Žubīte
05. jan.

Daugavgrīva
64. Lielā čakste
05. jan.

Daugavgrīva
65. Baltmugurdzenis
05. jan.

Daugavgrīva
66. Sarkanrīklīte
06. jan.

Dārziņi
67. Mazais dūkuris
06. jan.

Dārziņi
68. Mežirbe
08. jan.

Ikšķile l.t.
69. Trīspirkstu dzenis
09. jan.

Žļaugu purva apk.
70. Melnā dzilna
09. jan.

Žļaugu purva apk.
71. Dzeltenā stērste
09. jan.

Žļaugu purva apk.
72. Purva zīlīte
09. jan.

Žļaugu purva apk.
73. Riekstrozis
09. jan.

Žļaugu purva apk.
74. Meža zīlīte
09. jan.

Žļaugu purva apk.
75. Garastīte
09. jan.

Juglas apk.
76. Dziedātājstrazds
09. jan.

Juglas apk.
77. Vidējais dzenis
09. jan.

Jugla
78. Apodziņš
09. jan.

Suntažu apk.
79. Dadzītis
12. jan.

Liepāja
80. Gredzenūbele
12. jan.

Liepāja
81. Cekulcīrulis
12. jan.

Liepāja
82. Kaņepītis
12. jan.

Liepāja
83. Peļkājīte
14. jan.

Liepāja
84. Ūdensvistiņa
14. jan.

Liepāja
85. Sila cīrulis
14. jan.

Liepāja
86. Lauku cīrulis
14. jan.

Liepāja
87. Niedru stērste
15. jan.

Nīcas lauki
88. Bikšainais klijāns
15. jan.

Nīcas lauki
89. Lauku lija
15. jan.

Nīcas lauki
90. Sniedze
15. jan.

Nīcas lauki
91. Lapzemes stērste
15. jan.

Nīcas lauki
92. Purva piekūns
15. jan.

Nīcas lauki
93. Ausainais cīrulis 256
15. jan.

Nīcas lauki
94. Krīklis
17. jan.

Rīteri
95. Garkalis
17. jan.

Rīteri
96. Ūdensstrazds
17. jan.

Dīvaja
97. Bārdzīlīte
18. jan.

Daugavgrīva
98. Egļu krustknābis
19. jan.

Saunags
99. Mednis 257
19. jan.

Pitraga apk.
100. Stellera pūkpīle 258
19. jan.

Pitrags
101. Lielais dumpis
20. jan.

Dārziņi
102. Ziemeļu svilpis
26. jan.

Tukums
103. Baltpieres zoss
27. jan.

Saldus
104. Garknābja gaura
27. jan.

Akmeņrags
105. Lielais piekūns
28. jan.

Liepāja
106. Meža pūce
28. jan.

Liepāja
107. Vistilbe
29. jan.

Ropaži
Janvāris – 107 sugas
108. Pelēkā dzilna.
16. feb.

Lielo Kangaru apk.
109. Sila strazds
1. apr.

Rumbula
110. Ķīvīte
7. apr.

Rīga, Dzirciems
111. Baltā cielava
10. apr.

Rīga, Bot.dārzs
112. Niedru lija
12. apr.

Dorupes apk.
113. Baltais stārķis
12. apr.

Bikstu apk.
114. Dzērve
12. apr.

Dobeles raj.
115. Pļavu čipste
13. apr.

Skrundas zivju dīķi
116. Mērkaziņa
13. apr.

Skrundas zivju dīķi
117. Meža tilbīte
13. apr.

Skrundas apk.
118. Lauku balodis
13. apr.

Skrundas apk.
119. Čuņčiņš
13. apr.

Skrunda
120. Melnais erickiņš
14. apr.

Skrunda
121. Zivju ērglis
14. apr.

Skrunda
122. Mazais gulbis
14. apr.

Skrunda
123. Kuitala
14. apr.

Skrundas zivju dīķi
124. Meža zoss
14. apr.

Skrundas zivju dīķi
125. Reņģu kaija
14. apr.

Skrundas zivju dīķi
126. Bezdelīga
14. apr.

Skrundas zivju dīķi
127. Jūrasžagata
14. apr.

Daugavgrīva
128. Taigas sējas zoss
15. apr.

Jaunmārupes lauki
129. Meža balodis
15. apr.

Jaunmārupes lauki
130. Akmeņčakstīte
15. apr.

Jaunmārupes lauki
131. Plukšķis
15. apr.

Jaunmārupes lauki
132. Kaspijas kaija
15. apr.

Getliņi
133. Baltvēderis
15. apr.

Dārziņi
134. Melnā klija
15. apr.

Dārziņi
135. Upes tārtiņš
15. apr.

Doles zivju dīķi
136. Sloka
17. apr.

Ogres apk.
137. Seivi ķauķis
18. apr.

Ogres vecupe
138. Svirlītis
18. apr.

Ogres vecupe
139. Somzīlīte
18. apr.

Ogres vecupe
140. Sāmsalas pīle
19. apr.

Bērzciems
141. Lauku piekūns
19. apr.

Kaltene
142. Ausainā pūce
19. apr.

Kolka
143. Bezdelīgu piekūns
20. apr.

Kolka
144. Koku čipste
20. apr.

Kolka
145. Tītiņš
20. apr.

Kolka
146. Cekulzīriņš
20. apr.

Kolka
147. Baltkakla mušķērājs 259**
20. apr.

Šlītere
148. Klinšu ērglis
21. apr.

Kolka
149. Bikšainais apogs
21. apr.

Kolka
150. Pelēkā pīle
22. apr.

Mērsrags
151. Avozeta
22. apr.

Mērsrags
152. Dzeltenā cielava
23. apr.

Kolka
153. Melngalvas ķauķis
24. apr.

Rīga, Bot.dārzs
154. Erickiņš
25. apr.

Rīga, Bot.dārzs
155. Gaišais ķauķis
25. apr.

Rīga, Bot.dārzs
156. Melnais mušķērājs
26. apr.

Rīga, Bot.dārzs
157. Upes zīriņš
26. apr.

Rīga, Ķīpsala
158. Niedru strazds
28. apr.

Dārziņi
159. Mājas čurkste
28. apr.

Dārziņi
160. Pupuķis
28. apr.

Dārziņi
161. Ezeru ķauķis
28. apr.

Dārziņi
162. Lukstu čakstīte
28. apr.

Doles sala
163. Vītītis
28. apr.

Doles sala
164. Platknābis
29. apr.

Mērsrags
165. Lielā tilbīte
29. apr.

Mērsrags
166. Upes tilbīte
29. apr.

Mērsrags
167. Jūras šņibītis
29. apr.

Mērsrags
168. Smilšu tārtiņš
29. apr.

Mērsrags
169. Lietuvainis
29. apr.

Mērsrags
170. Sarkanā puskuitala
29. apr.

Mērsrags
171. Ģirlicis
29. apr.

Mērsrags
172. Tumšā tilbīte
29. apr.

Engures ezers
173. Prīkšķe
29. apr.

Engures ezers
174. Pļavu tilbīte
29. apr.

Engures ezers
175. Lielais baltais gārnis
29. apr.

Engures ezers
176. Melnā puskuitala
29. apr.

Bērzciems
177. Krastu čurkste
30. apr.

Rīga, Ķengarags
178. Lakstīgala
3. mai.

Rīga, Bot.dārzs
179. Pelēkais mušķērājs
3. mai.

Rīga, Bot.dārzs
180. Svīre
4. mai.

Rīga, Bot.dārzs
181. Brūnspārnu ķauķis
6. mai.

Rumbula
182. Ceru ķauķis
6. mai.

Dārziņi
183. Dzeguze
6. mai.

Dārziņi
184. Vālodze
7. mai.

Jelgavas apk.
185. Gugatnis
7. mai.

Svētes paliene
186. Purva tilbīte
7. mai.

Svētes paliene
187. Baltspārnu zīriņš
7. mai.

Svētes paliene
188. Kārklu ķauķis
7. mai.

Svētes paliene
189. Grieze
7. mai.

Svētes paliene
190. Baltvaigu zoss
7. mai.

Svētes paliene
191. Melnais zīriņš
7. mai.

Svētes paliene
192. Mazais ērglis
7. mai.

Svētes paliene
193. Īsknābja zoss
7. mai.

Svētes paliene
194. Iedzeltenais ķauķis
8. mai.

Rīga, Bot.dārzs
195. Zilrīklīte
8. mai.

Rīga, Skanste
196. Dārza ķauķis
11. mai.

Turkalnes apk.
197. Upes ķauķis
11. mai.

Turkalne
198. Dārza stērste
11. mai.

Turkalnes apk.
199. Mazais mušķērājs
11. mai.

Ogres apk.
200. Brūnā čakste
15. mai.

Varakļānu apk.
201. Svītrainais ķauķis
15. mai.

Varakļānu apk.
202. Krūmu ķauķis
15. mai.

Nagļi
203. Mazais svilpis
15. mai.

Nagļi
204. Dīķu tilbīte
15. mai.

Nagļi, Zvejsala
205. Citroncielava
15. mai.

Nagļi, Zvejsala
206. Mazais dumpis
15. mai.

Lubāns, Kvāpāni
207. Ķīķis
16. mai.

Nagļi
208. Melnais stārķis
16. mai.

Nagļi, Zvejsala
209. Pļavu lija
16. mai.

Nagļi, Zvejsala
210. Parastā ūbele
16. mai.

Nagļi, Zvejsala
211. Temminka šņibītis
16. mai.

Nagļi, Zvejsala
212. Baltvaigu zīriņš
17. mai.

Nagļi, Orenīši
213. Purva ķauķis
17. mai.

Viļāni
214. Mazais zīriņš
18. mai.

Skuķu ezers
215. Ormanītis
18. mai.

Skuķu ezers
216. Zaļais ķauķītis
20. mai.

Rīga, Iļģuciems
217. Vakarlēpis
23. mai.

Dāvji
218. Bišu dzenis 260
25. mai.

Saraiķi
219. Parastais šņibītis
25. mai.

Vītiņu pļavas
220. Šaurknābja pūslītis
25. mai.

Vītiņu pļavas
221. Jūras zīriņš
25. mai.

Liepāja, Z-mols
222. Lielais zīriņš
26. mai.

Bērzciems
223. Stepes čipste
2. jūl.

Garkalne
224. Zaļā vārna
2. jūl.

Garkalne
225. Baltsvītru krustknābis 261
26. jūl.

Kolka
226. Īsastes klijkaija
27. jūl.

Kolka
227. Trulītis
14. aug.

Vītiņu pļavas
228. Ūpis
14. aug.

Ķemeru NP
229. Morinella tārtiņš 262
5. sep.

Mangaļsala
230. Stepes lija 263
6. sep.

Bozēnu lauki
231. Dzeltenais tārtiņš
6. sep

Degumnieku lauki
232. Sarkanrīkles čipste
6. sep.

Bozēnu lauki
233. Akmeņu čipste
14. sep.

Daugavgrīva
234. Gaišais šņibītis
21. sep.

Skrundas dīķi
235. Jūras ķīvīte
21. sep.

Skrundas dīķi
236. Brūnkakla gārgale
29. sep.

Ziemupe
237. Priežu krustknābis 264
29. sep.

Ziemupes apk.
238. Sārtgalvītis 265
29. sep.

Ziemupes apk.
239. Melngalvas zoss
5. okt.

Liepāja, D-mols
240. Purva pūce
22. okt.

Pape
241. Lielais alks
23 .okt.

Pape
242. Gaišais ķeģis 266
31. okt.

Dārziņi, Zirņu sala
243. Sibīrijas ķauķītis 267
8. nov.

Kolka
244. Ragainais dūkuris
8. nov.

Kolka
245. Tumšais ķauķītis 268
11. nov.

Kolka
246. Tievknābja kaira 269
21. nov.

Kolka
247. Kalnu ķeģis 270
22. nov.

Kolka

* - ‘boldā’ sugas, kuras jaunas priekš ‘dzīves ’listes.
** - Sarkanā krāsā Latvijā reti sastopamas sugas (10 novērojumi vai mazāk).1 komentārs:

Kivijs teica...

Man bērnībā arī reiz sanāca ieraudzīt tumšo ķauķīti, taču tad vēl nezināju, ka tas ir kas īpašs.