Putni 2017 - 227

1. Sudrabkaija
1. jan.

Ventspils
2. Melnais meža strazds
1. jan.

Ventspils
3. Mājas balodis
1. jan.

Ventspils
4. Pelēkā vārna
1. jan.

Ventspils
5. Lielā zīlīte
1. jan.

Ventspils
6. Kajaks
1. jan.

Ventspils
7. Kovārnis
1. jan.

Ventspils
8. Vistu vanags
2. jan.

Rīga, Ķengarags
9. Mājas zvirbulis
2. jan.

Rīga, Ķengarags
10. Meža pīle
2. jan.

Rīga, Ķengarags
11. Lielā gaura
2. jan.

Rīga, Ķengarags
12. Zilzīlīte
2. jan.

Rīga, Ķengarags
13. Mājas strazds
2. jan.

Rīga, Ķengarags
14. Paugurknābja gulbis
2. jan.

Rīga, Ķengarags
15. Lielais ķīris
2. jan.

Rīga, Ķengarags
16. Gaigala
2. jan.

Rīga, Ķengarags
17. Baltvaigu zoss
2. jan.

Rīga, Ķengarags
18. Sarkanrīklīte
2. jan.

Rīga, Ķengarags
19. Lauku zvirbulis
2. jan.

Rīga, Ķengarags
20. Sīlis
2. jan.

Rīga, Ķengarags
21. Paceplītis
2. jan.

Rīga, Ķengarags
22. Dzilnītis
2. jan.

Rīga, Ķengarags
23. Purva zīlīte
2. jan.

Rīga, Ķengarags
24. Žagata
2. jan.

Rīga, Ķengarags
25. Baltvēderis
2. jan.

Rīga, Ķengarags
26. Ķivulis
2. jan.

Rīga, Ķengarags
27. Mazais dzenis
2. jan.

Rīga, Ķengarags
28. Zaļžubīte
2. jan.

Rīga, Ķengarags
29. Krauķis
2. jan.

Rīga, Ķengarags
30. Krauklis
3. jan.

Rīga, Ķengarags
31. Melnspārnu kaija
7. jan.

Rīga, Autoosta
32. Plukšķis
7. jan.

Rīga, Ķengarags
33. Mizložņa
11. jan.

Rīga, Botdārzs
34. Pelēkais strazds
11. jan.

Rīga, Botdārzs
35. Ziemeļu gulbis
17. jan.

Dārziņi
36. Cekulpīle
17. jan.

Dārziņi
37. Zivju gārnis
17. jan.

Dārziņi
38. Mazais dūkuris
17. jan.

Dārziņi
39. Zvirbuļvanags
17. jan.

Dārziņi
40. Zivju dzenītis
17. jan.

Dārziņi
41. Dižknābis
17. jan.

Dārziņi
42. Žubīte
17. jan.

Dārziņi
43. Svilpis
17. jan.

Dārziņi
44. Garastīte
17. jan.

Getliņi
45. Peļu klijāns
17. jan.

Getliņi
46. Lielā polārkaija
17. jan.

Getliņi
47. Jūras ērglis
17. jan.

Getliņi
48. Vidējais dzenis
25. jan.

Rīga, Botdārzs
49. Dižraibais dzenis
25. jan.

Rīga, Botdārzs
50. Zeltgalvītis
4. feb.

Skrunda
51. Cekulzīlīte
4. feb.

Skrunda
52. Pelēkā zīlīte
4. feb.

Skrunda
53. Mežirbe
4. feb.

Skrunda
54. Melnā dzilna
4. feb.

Skrunda
55. Meža zīlīte
5. feb.

Skrunda
56. Bikšainais apogs
25. feb.

Ķemeri
57. Meža pūce
25. feb.

Ķemeri
58. Zīdaste
1. mar.

Rīga, Botdārzs
59. Lauku cīrulis
2. mar.

Rīga, Botdārzs
60. Laucis
16. mar.

Dārziņi
61. Niedru stērste
16. mar.

Dārziņi
62. Jūras krauklis
16. mar.

Dārziņi
63. Dzeltenā stērste
16. mar.

Dārziņi
64. Dadzītis
16. mar.

Dārziņi
65. Mazā gaura
16. mar.

Dārziņi
66. Krīklis
16. mar.

Dārziņi
67. Sāmsalas dižpīle
19. mar.

Lapmežciems
68. Tumšā pīle
19. mar.

Lapmežciems
69. Kākaulis
19. mar.

Lapmežciems
70. Meža zoss
19. mar.

Kaņieris
71. Lielais baltais gārnis
19. mar.

Kaņieris
72. Brūnkaklis
19. mar.

Kaņieris
73. Pelēkvaigu dūkuris
19. mar.

Kaņieris
74. Baltvēderis
19. mar.

Kaņieris
75. Baltpieres zoss
19. mar.

Kaņieris
76. Tundras sējas zoss
19. mar.

Kaņieris
77. Taigas sējas zoss
19. mar.

Kaņieris
78. Ķīvīte
19. mar.

Kaņieris
79. Lielais dumpis
19. mar.

Kaņieris
80. Lauku balodis
19. mar.

Antiņciems
81. Dzērve
19. mar.

Kaņieris
82. Apodziņš
19. mar.

Antiņciema apk.
83. Sloka
19. mar.

Ķemeru apk.
84. Dziedātājstrazds
23. mar.

Jelgavas apk.
85. Peļkājīte
23. mar.

Jelgavas apk.
86. Pļavu čipste
23. mar.

Svētes paliene
87. Mazais gulbis
23. mar.

Svētes paliene
88. Kaņepītis
23. mar.

Svētes paliene
89. Garkaklis
23. mar.

Svētes paliene
90. Ziemas žubīte
23. mar.

Svētes paliene
91. Baltā cielava
23. mar.

Jelgava
92. Bārdzīlīte
24. mar.

Dārziņi
93. Egļu krustknābis
25. mar.

Skrundas dīķi
94. Reņģu kaija
25. mar.

Skrundas dīķi
95. Sila cīrulis
26. mar.

Skrundas apk.
96. Sila strazds
26. mar.

Skrundas apk.
97. Mazais ķīris
27. mar.

Daugavgrīva
98. Dumbrcālis
27. mar.

Daugavgrīva
99. Niedru lija
30. mar.

Jaunmārupe
100. Īsknābja zoss
30. mar.

Jaunmārupe
101. Mērkaziņa
30. mar.

Jaunmārupe
102. Meža balodis
30. mar.

Grēnes
103. Lielā čakste
30. mar.

Olaine
104. Jūrasžagata
1. apr.

Lielupes grīva
105. Upes zīriņš
1. apr.

Lielupes grīva
106. Prīkšķe
1. apr.

Daugavgrīvas sala
107. Meža tilbīte
3. apr.

Jaunogres apk.
108. Cekuldūkuris
3. apr.

Rīga, Ķengarags
109. Baltais stārķis
4. apr.

Ādažu apk.
110. Bikšainais klijāns
4. apr.

Kalngales lauki
111. Akmeņčakstīte
5. apr.

Mārupe
112. Mājas apogs 281
5. apr.

Mārupe
113. Melnā pīle
6. apr.

Kolka
114. Garknābja gaura
6. apr.

Kolka
115. Ģirlicis
6. apr.

Kolka
116. Lauku piekūns
6. apr.

Kolka
117. Avozeta
7. apr.

Kolka
118. Parastā pūkpīle
7. apr.

Kolka
119. Ķerra
7. apr.

Kolka
120. Brūnkakla gārgale
7. apr.

Kolka
121. Melnkakla gārgale
7. apr.

Kolka
122. Cekulzīriņš
7. apr.

Kolka
123. Melnais erickiņš
7. apr.

Kolka
124. Rubenis
7. apr.

Kolka
125. Sārtgalvītis
7. apr.

Vīdales apk.
126. Čuņčiņš
7. apr.

Vīdales apk.
127. Klinšu ērglis
7. apr.

Slīteres NP
128. Zivjērglis
8. apr.

Kolka
129. Platknābis
8. apr.

Kaņieris
130. Pelēkā pīle
8. apr.

Kaņieris
131. Gugatnis
8. apr.

Straupciema apk.
132. Bezdelīga
13. apr.

Dārziņi
133. Dzeltenā cielava
13. apr.

Dārziņi
134. Upes tārtiņš
13. apr.

Doles sala
135. Somzīlīte
14. apr.

Dārziņi
136. Kaspijas kaija
14. apr.

Rīgas HES
137. Upes tilbīte
18. apr.

Siguldas apk.
138. Pelēkā cielava
18. apr.

Vikmestes grava
139. Baltmugurdzenis
18. apr.

Siguldas apk.
140. Tītiņš
20. apr.

Svētes paliene
141. Pļavu tilbīte
20. apr.

Svētes paliene
142. Lielā tilbīte
20. apr.

Svētes paliene
143. Sarkanā puskuitala
20. apr.

Svētes paliene
144. Kuitala
20. apr.

Svētes paliene
145. Mazais ērglis
20. apr.

Svētes paliene
146. Melngalvas ķauķis
27. apr.

Dārziņi
147. Seivi ķauķis
27. apr.

Dārziņi
148. Mājas čurkste
27. apr.

Dārziņi
149. Vītītis
27. apr.

Dārziņi
150. Ūdensvistiņa
30. apr.

Daugavgrīva
151. Svirlītis
30. apr.

Rīga, Ķengaraga apk.
152. Melnais mušķērājs
30. apr.

Rīga, Ķengaraga apk.
153. Ezeru ķauķis
1. mai.

Dārziņi
154. Koku čipste
1. mai.

Doles sala
155. Erickiņš
2. mai.

Engures ez.
156. Tumšā tilbīte
2. mai.

Engures ez.
157. Gaišais ķauķis
3. mai.

Rīga, Ķengarags
158. Dzeguze
5. mai.

Ogres zilie kalni
159. Urālpūce
5. mai.

Zālītes apk.
160. Brūnspārnu ķauķis
7. mai.

Jelgavas apk.
161. Lakstīgala
7. mai.

Jelgavas apk.
162. Svīre
7. mai.

Jelgavas apk.
163. Ceru ķauķis
7. mai.

Jelgavas apk.
164. Niedru strazds
7. mai.

Jelgavas apk.
165. Lukstu čakstīte
7. mai.

Jelgavas apk.
166. Purva tilbīte
7. mai.

Jelgavas apk.
167. Iedzeltenais ķauķis
7. mai.

Jelgavas apk.
168. Smilšu tārtiņš
7. mai.

Svētes paliene
169. Pļavu lija
7. mai.

Svētes paliene
170. Lielais piekūns
7. mai.

Svētes paliene
171. Pelēkais mušķērājs
8. mai.

Rīga, Botdārzs
172. Mazais mušķērājs
13. mai.

Rīga, Botdārzs
173. Krastu čurkste
14. mai.

Kolka
174. Bezdelīgu piekūns
14. mai.

Kolka
175. Kukaiņu piekūns
14. mai.

Kolka
176. Parastais šņibītis
15. mai.

Kolka
177. Temminka šņibītis
15. mai.

Kolka
178. Melnā klija
15. mai.

Kolka
179. Lielais zīriņš
15. mai.

Kolka
180. Tievknābja kaira
15. mai.

Kolka
181. Dārza stērste
15. mai.

Kolka
182. Dārza ķauķis
15. mai.

Kolka
183. Ķīķis
15. mai.

Kolka
184. Parastā ūbele
15. mai.

Kolka
185. Kārklu ķauķis
15. mai.

Kolka
186. Mazais svilpis
15. mai.

Kolka
187. Parastā ūbele
15. mai.

Kolka
188. Stepes lija
15. mai.

Kolka
189. Zilrīklīte
15. mai.

Kolka
190. Lauku lija
15. mai.

Kolka
191. Pelēkā dzilna
16. mai.

Jumpravas apk.
192. Vālodze
19. mai.

Tīrpurva apk.
193. Riekstrozis
19. mai.

Tīrpurva apk.
194. Ormanītis
20. mai.

Skuķu ez.
195. Melnais zīriņš
20. mai.

Skuķu ez.
196. Baltspārnu zīriņš
20. mai.

Skuķu ez.
197. Brūnā čakste
21. mai.

Skuķu ez.
198. Mazais zīriņš
21. mai.

Skuķu ez.
199. Svītrainais ķauķis
21. mai.

Skuķu ez.
200. Baltvaigu zīriņš
21. mai.

Skuķu ez.
201. Purva ķauķis
23. mai.

Rīga, Krasta iela
202. Vakarlēpis
28. mai.

Olaines n.
203. Upes ķauķis
30. mai.

Vidrižu apk.
204. Zaļā vārna
6. jūn.

Garkalnes apk.
205. Bišu dzenis
6. jūn.

Vidzeme
206. Zaļais ķauķītis
10. jūn.

Ogre
207. Grieze
11. jūn.

Salaspils apk.
208. Krūmu ķauķis
24. jūn.

Trikāta
209. Trīspirkstu dzenis
1. jūl.

Dakstu apk.
210. Laukirbe
2. jūl.

Staļu apk.
211. Citroncielava
5. jūl.

Dviete, Putnu sala
212. Līkšņibītis
8. jūl.

Vītiņu pļavas
213. Cekulcīrulis
8. jūl.

Liepāja
214. Zaļā dzilna 282
9. jūl.

Krāslava
215. Mazais dumpis
9. jūl.

Daugavpils
216. Klusais ķauķis
14. jūl.

Cesvainieku apk.
217. Paipala
14. jūl.

Cesvainieku apk.
218. Melngalvas zoss
25. jūl.

Rojas osta
219. Šaurknābja pūslītis
9. sep.

Vītiņu pļavas
220. Dzeltenais tārtiņš
10. sep.

Skrundas dīķi
221. Trulītis
10. sep.

Skrundas dīķi
222. Sarkanā puskuitala
10. sep.

Skrundas dīķi
223. Lielais šņibītis
16. sep.

Kolka
224. Gaišais šņibītis
16. sep.

Kolka
225. Akmeņu čipste
16. sep.

Kolka
226. Īsastes klijkaija
16. sep.

Kolka
227. Ragainais dūkuris
16. sep.

Lapmežciems

* - ‘boldā’ sugas, kuras jaunas priekš ‘dzīves ’listes.
** - Sarkanā krāsā Latvijā reti sastopamas sugas (10 novērojumi vai mazāk).

1 komentārs:

Ingus teica...

Kur šos datus pēc tam izmanto?