piektdiena, 2017. gada 3. marts

2017. gada mērķis: Latvijas tīklblaktis (Tingidae)

Tīklblakts Tingis ampliata, Doles sala, 10.V.2012
Sēžu nu jau kārtējo vakaru un nepacietībā dīdos, domādams par silto laiku, kad putni būs apkārt vienās dziesmās un kukaiņi rāpos visās malās. Īstais brīdis, lai kaltu jaunās sezonas plānus! Protams, viens no galvenajiem akcentiem joprojām būs uz tauriņiem (gan dienas, gan nakts) un dažādām interesantām vabolēm, taču, lai padarītu procesu mazliet azartiskāku, laikam būšu izvēlējies vēl vienu sugu grupu ko pamedīt vēl papildus - tīklblaktis (Tingidae)! Tā teikt ir par 100% skaidrs, ka, mēģinot samedīt kādu iepriekš neredzētu tīklblakšu sugu, izdosies ieraudzīt arī visu ko citu interesantu. Tātad - 'win win' situācija. Un jauns tīklblakšu sugas priekš fotoarhīva sākotnēji nevajadzētu būt pārāk grūti atrast, jo šobrīd situācija ir pavisam bēdīga - dabā esmu redzējis tikai vienu (!!!) sugu (Tingis ampliata)! Plus vēl vienu (bet ļoti specifiska izskata - Galeatus affinis) esmu savulaik ieķēris loga lamatās vācot materiālu priekš maģistra darba (kurš gan tā arī pagaidām nav tapis uzrakstīts...).

Kopumā Latvijas tīklblakšu fauna ir mazliet miglā tīts jautājums, jo Latvijas bezmugurkaulnieku sarakstā ir droši atzīmētas vien 6 sugas (+ 8 atzīmētas kā 'iespējamas'), kamēr Somijā ir konstatētas - 18. Skaidrs, Latvijā jābūt apmēram tik pat, ja ne vairāk sugām. Tāpēc, lai būtu lielāka skaidrība ar ko tad man ir jārēķinās un kādas sugas jāmeklē - mēģināju tik skaidrībā, cik tad īsti sugas Latvijā ir konstatētas. Sākotnēji izplatības datus centos apkopot balstoties uz faunaeur.org bāzes, jo šķita, ka īsti nekādas citas literatūras par Latvijas tīklblakšu faunu jau nav. Taču... izrādās kļūdījos! Izrādās ka tomēr šādas tādas publikācijas ir! Piemēram, Zanda Spura 1957. gada publikācijā 'Vietējās blakšu sugas' ir minēts, ka tīklblakšu dzimtā Latvijā ir sastopamas 19 sugas. Pats fantastiskākais atradums tēva entomoloģiskajā bibliotēkā bija Aleksandra Lukašuka (A.Lukashuk) 1997. gadā publicētais "Annotated list of the Heteroptera of Belarus and Baltia", kur apkopoti visi literatūras dati, kas attiecas uz blaktīm šajā ģeogrāfiskajā reģionā. Kas būtiski - tiešām ir apkopoti arī svarīgākie darbi, kas attiecas uz Latviju! Gan Gustava Flora divi sējumi (publicēti 1860. un 1861. gadā) par Livonijas blaktīm "Die Rhynchoten Livlands", gan saujiņa jau mūslaicīgākām Zanda Spura un Rūtas Varzinskas publikācijām. Pie tam, attiecībā uz Flora darbiem, ir samērā rūpīgi veikta tur publicēto datu interpretācija, jo kā zināms Livonijas teritorija mūsdienās ir gan daļa Latvijas, gan daļa Igaunijas - tātad ir samērā svarīgi precizēt kurā gadījumā atradnes ir bijušas Livonijas Latvijas daļā, bet kad Igaunijas daļā. Ir gan viena publikācija, kas šajā apkopojumā nav ņemta vērā  - A.Sāra 1931. gada darbs ar nosaukumu "Latvijā sastopamās posmsnuķaiņu sugas (Hemiptera)" kurā arī ir minēts samērā liels skaits tīklblakšu sugu. Tiesa šī darba neiekļaušana varētu būt visai pamatota, jo jau savā 1950. gada publikācijā Zandis Spuris šo darbu nokritizē un sauc par "darbu", jo tur parādoties virkne dienvidniecisku sugu un arī citu aplamību, kas, citēju: "..liek apšaubīt Sāra publikacijas kā zinātniska darba vērtību.". Tāpat arī Sāra vāktajai kolekcijai ir trūcis etiķešu un sajaukts Latvijas un citu vietu materiāls. Tātad es laikam arī izvēlēšos šo publikāciju īpaši sīkāk neanalizēt.
Zemāk tad apkopotais saraksts, ņemot vērā jaunapgūto literatūru! [Igaunija = EE: dati pēc Coulianos 2005 - Igaunijas blakšu čeklista; Lietuva = LT un Balktrievija = BY: dati pēc Lukashuk 1997 - Baltkrievijas un Baltijas valstu čeklista; Somija = FIN, dati pēc Rinne 2012 - Somijas blakšu atlanta tīmekļa versijas. Ja kāds cits avots - tad tas norādīts iekavās]. "Piezīmju" daļa gan pagaidām vēl ir tapšanas stadijā - tur plānoju īsi apkopot datus par sugu bioloģiju un ekoloģiju. T.i. - kur šīs sugas tad labāk meklēt. 

1. Acalypta carinata (Panzer, 1806)
Kaimiņvalstīs: EE, BY, FIN
LV literatūras dati: Flor 1860
LV citi novērojumi (7): 
- Skrīveru dendroloģiskā parka apk. (Skrīveru n.), 15.10.2013., (1) uz apsūnojušas kritalas, foto, J.Kluša (dabasdati.lv);
- Dundagas parks (Dundagas n.), 24.08.2016., (1) uz sēnes, foto, M.Ieviņš (dabasdati.lv);
- Skrundas zivju dīķu apk. (Skrundas n.), 17.06.2017., (1) uz Cirsium sp. lapas tuvu pie zemes, foto, U.Piterāns;
- Titurgas apk., pie Zālītes ielas (Ķekavas n.), 25.06.2017., (5) uz Plagiomnium sp. sūnām, foto, U.Piterāns;
- Starp Doles un Dārziņu dzelzceļa stacijām (Salaspils n.), 20.07.2017., (1) smilšainas takas malā, augu nobiru slānī, foto, U.Piterāns.
- Mazdārziņu kooperatīva 'Stīpnieki' apk. (Olaines n.), 24.05.2018., (1) uz Plagiomnium sp. sūnām, foto + leg.: U.Piterāns.
- Ilgas (Daugavpils n.), 02.06.2018., (1) zem sazāģēta lapkoku bluķīša, foto + leg. A.Balodis, U.Piterāns, M.Ieviņš
Piezīmes: Mitrās vietās sūnās - Sphagnum sp., Abietinella abietina u.c. [Rintala, Rinne 2011]

2. Acalypta gracilis (Fieber, 1844)
Kaimiņvalstīs: LT, EE, BY, FIN
LV literatūras dati: Flor 1860, Spuris 1951 [Sabilē, sausas noras augsnē, 9.07.1947. (1,V.Eglītis.)], Spuris 1952 [Kāpās starp Baložiem un Bukultiem 01.08.1951. (3)], Spuņģis 2005 [Pape];
LV citi novērojumi (14):
- Starp Doles un Dārziņu dzelzceļa stacijām (Salaspils n.), 11.06.2017., (2 + daudz nimfas) zem mazā mārsila (Thymus serpyllum) un sirmās sarmenītes (Racomitrium canescens), 20.07.2017., (2) zem lauka vībotnes (Artemisia campestris), foto, U.Piterāns;
- Skrundas dzelzceļa stacijas apk (Skrundas n.), 17.06.2017., (1) zem lauka vībotnes (Artemisia campestris), foto, U.Piterāns;
- Trikāta (Beverīnas n.), 24.06.2017., (2), 23.06.2017. (3 leg.) zem lauka vībotnes (Artemisia campestris), foto, U.Piterāns;
- Baložu apk., elektrolīnija pie Rīgas ielas. (Ķekavas n.), 25.06.2017., (3) zem lauka vībotnēm (Artemisia campestris), foto, U.Piterāns;
- Neretas apk., pie 'Riekstiņu' mājām (Neretas n.), 05.07.2017., (3) sausā uzkalniņā zem dažādu augu lapām, starp sūnām, foto, U.Piterāns;
- Lodes stacija (Priekuļu n.), 07.07.2017., (2) dzelzceļmalā zem lauka vībotnes (Artemisia campestris), leg.: U.Piterāns;
- pie Lubāna Mitrāja informācijas centra (Madonas n.), 16.07.2017., (daudz) sausā ceļmalā zem mazajām mauragām (Hieracium pilosella), strarp sūnām u.c., foto, U.Piterāns;
- Šlīteres apk., pie skatu torņa (Dundagas n.), 24.07.2017., (2) zem lauka vībotnēm (Artemisia campestris), foto, M.Ieviņš, U.Piterāns;
- Stende, stacijas apkārtne (Talsu n.), 11.08.2017., (>2) uz pamesta, apsūnojuša perona zem vīgriezēm (Artemisia sp.), foto, M.Ieviņš (dabasdati.lv);
- Mazdārziņu kooperatīvs "Celtnieks" (Olaines n.), 12.08.2017., (>5) uz smilšainas takas pļavas vidū, starp augu atliekām, sūnām u.c., foto, U.Piterāns;
- Doles salas zivju dīķi (Salaspils n.), 19.08.2017., (1) uz smilšainas takas zem lauka vībotnes (Artemisia campestris), foto + leg.: U.Piterāns;
- Engure, Z mola apkārtne (Engures n.), 24.08.2017., (2) pelēkajās kāpās, zem lauka vībotnes (Artemisia campestris), foto + leg.: U.Piterāns;
- Daugavgrīvas sala, uz R no Daugarvgrīvas DL (Rīga), 31.08.2017., (2) pelēkajās kāpās, zem lauka vībotnes (Artemisia campstris), foto + leg.: U.Piterāns.
- Bijušās Taurupes stacijas apkārtne (Ērgļu n.), 27.07.2018., (5) sausā ceļmalā, zem lauka vībotnes (Artemisia campestris), leg.: U.Piterāns.
Piezīmes: sausās, saulainās vietās. Sūnās - Pleurozium schreberi, Tortura ruralis, starp Cladonia ķērpjiem, zem augiem (Thymus, Calluna, Artemisia, Pilosella) [Rintala, Rinne 2011].

3. Acalypta marginata (Wolff, 1804)
Kaimiņvalstīs: EE, BY, FIN
LV literatūras dati: Flor 1860, 1861
LV citi novērojumi (4):
- Trikāta (Beverīnas n.), 24.06.2017., (1) zem lauka vībotnes (Artemisia campestris), foto, U.Piterāns;
- Baložu apk., elektrolīnija pie Rīgas ielas. (Ķekavas n.), 25.06.2017., (2) zem lauka vībotnēm (Artemisia campestris), foto, U.Piterāns;
- Lodes stacija (Priekuļu n.), 07.07.2017., (2) dzelzceļmalā zem lauka vībotnes (Artemisia campestris), leg.: U.Piterāns;
- pie Lubāna Mitrāja informācijas centra (Madonas n.), 16.07.2017., (2) sausā ceļmalā zem mazajām mauragām (Hieracium pilosella), strarp sūnām, foto, U.Piterāns.
Piezīmes: G.k. sausos biotopos, sūnās (piemēram, Racomitrium) un lakstaugiem - vībotnēm (Artemisia), viršiem (Calluna), mauragām (Hieracium), mārsiliem (Thymus) u.c. [Rédei et al. 2004]

4. Acalypta nigrina (Fallen, 1807)
Kaimiņvalstīs: LT, EE, BY, FIN
LV literatūras dati: Flor 1860, Spuris 1951 [Ropažos, meža zemsegā, 30.05.1948. (1, Dz. Kaktiņa.)], Spuņģis 2008 [Teiči, Suda, Ķemeri];
LV citi novērojumi (3):
- Vangaži, Siguldas iela (Inčukalna n.), 22.09.2017., (1) uz meža zemenes lapas, foto + leg.: A.Balodis;
- Starp Valku un Sauli (Valkas n.), 15.05.2018., (1) izdegušā izcirtumā, zem apdeguša priedes celma mizas, foto + leg.: U.Piterāns.;
- Vecdaugavas apkārtne (Rīga), 16.07.2018., (1) sausā priežu mežā, zem nokrituša priedes zara, foto + leg.: U.Piterāns.
Piezīmes: Dažādos biotopos, sūnās - Hylocomium splendens, Polytrichium, Hypnum, Pleurozium, Dicranium u.c. Arī sausās vietās zem lakstaugiem - mārsiliem, viršiem u.c.  [Rintala, Rinne 2011]

5. Acalypta parvula (Fallen, 1807)
Kaimiņvalstīs: LT [Paukunen et al. 2016], EE, FIN
LV literatūras dati: Spuņģis 2005
LV citi novērojumi (4):
- Vakarbuļļi (Rīga), 01.04.2017., (2) Šrēbera rūsaines (Pleurozium schreberi) cinī, foto, U.Piterāns;
- Šlīteres apk., pie skatu torņa (Dundagas n.), 24.07.2017., (2) zem lauka vībotnēm (Artemisia campestris), foto, M.Ieviņš, U.Piterāns;
- Ušu apk. (Dundagas n.), 30.07.2017., (1) sausā laukumiņā starp sūnām un Peltigera ķērpjiem, foto, M.Ieviņš (dabasdati.lv);
- Engure, Z mola apkārtne (Engures n.), 24.08.2017., (>5) pelēkajās kāpās, sūnās zem biezlapainās sālsvirzas (Honckenya peploides) un lauka vībotnes (Artemisia campestris), foto + leg.: U.Piterāns.
Piezīmes: G.k. sausos biotopos. Sūnās vai arī uz sīkkrūmiem/lakstaugiem: viršiem (Calluna), irbulenēm (Genista), mārsiliem (Thymus) u.c. [Rédei et al. 2004]

6. Acalypta platycheila, (Fieber, 1844)
Kaimiņvalstīs: EE,  BY, FIN
LV literatūras dati: Flor 1860
LV citi novērojumi (2):
- Berģi (Rīga/Garkalnes n?), 25.06.1952. (1), leg.: V.Šmits;
- Trikāta (Beverīnas n.), 24.06.2017., (1) zem lauka vībotnes (Artemisia campstris), foto, U.Piterāns.
Piezīmes: Mitrās vietās, starp sūnām - g.k Pleurozium schreberi.  [Rintala, Rinne 2011]

7. Agramma femorale Thomson, 1871
Kaimiņvalstīs: EE, BY, FIN
LV literatūras dati: Flor 1860
LV citi novērojumi (7):
- Bukulti (Garkalnes n.?), 10.05.1952., (1) leg.: V.Šmits;
- Stīpnieku apk. (Olaines n.), 28.05.2017., (3), 24.05.2018. (num) uz makstainajām spilvēm (Eriophorum vaginatum), foto, U.Piterāns;
- Inčupes apk., pie Ķirezera (Saulkrastu n.), 08.08.2017., (5) uz spilvēm (Eriophorum sp.), foto, U.Piterāns;
- Pēžas purva D mala (Naukšēnu n.), 31.05.2018., (1) uz makstainās spilves (Eriophorum vaginatum), leg.: U.Piterāns;
- uz Z no Velēnas (Gulbenes n.), 31.05.2018., (1) uz slapjas stigas, uz makstainās spilves (Eriophorum vaginatum), leg.:U.Piterāns;
- Stūnīšu apk, Medema purva mala, (Olaines n.) 26.06.2018. (5) uz slapja ceļa ar doņiem (Juncus sp.), ar entomoloģisko tīkliņu, leg.: U.Piterāns;
- Medema purva R mala (Mārupes n.), 26.06.2018. (1) grāvī uz makstainās spilves (Eriophorum vaginatum), leg.: U.Piterāns.
Piezīmes: Mitrās vietās, uz spilvēm (Eriophorum sp.) [Rintala, Rinne 2011]

8. Agramma tropidopterum Flor 1860
Kaimiņvalstīs: EE, BY, FIN
LV literatūras dati: Flor 1860, Spuris 1957, Spuris, Varzinska 1979 [Pie Slokas (dabiskā purvainā palienes pļavā Slokas ezera dienvidaustrumu krastā), 22.08.1974. (1 tēviņš, 1 mātīte)]
LV citi novērojumi (1):
- Slokas ezera DA krasts (Jūrmala), 09.08.2017., (6) mitrā pļavā, ievākti ar entomoloģisko tīkliņu, foto, U.Piterāns.
Piezīmes: Mitrās vietās, uz spilvēm (Eriophorum sp.) un doņiem (Juncus sp.) [Rintala, Rinne 2011]

9. Campylosteira verna (Fallen, 1826)
Kaimiņvalstīs: - (tikai Kaļiningradas reģions)
LV literatūras dati: -
LV citi novērojumi (1):
- Ciemupe (Ogres n.), 10.06.2017., (3) Daugavas krastā, sausā, akmeņainā nogāzē kas apaugusi ar mazajām mauragām (Hieracium pilosella), zem akmeņiem, foto, U.Piterāns
Piezīmes:

10. Catoplatus fabricii (Stal, 1868)
Kaimiņvalstīs: EE, FIN
LV literatūras dati: Flor 1860
LV citi novērojumi (2):
- Skrundas zivju dīķu apk. (Skrundas n.), 18.06.2017., (1) uz pīpenes (Leucanthemum vulgare), foto, U.Piterāns;
- Mazdārziņu kooperatīva 'Celtnieks' apkārtne (Olaines n.), 24.05.2018 (2), 17.06.2018 (num) izcirtuma malā uz pīpenēm (Leucanthemum vulgare), foto + leg.: U.Piterāns.
Piezīmes: Sausās, saulainās vietās, uz pīpenēm (Leucanthemum vulgare), arī asinszālēm (Hypericum sp.) [Rintala, Rinne 2011].

11. Derephysia cristata (Panzer, 1806)
Kaimiņvalstīs: LT, EE, BY
LV literatūras dati: Flor 1860, Spuris 1957, Spuņģis 2005 [Ziemupe, Pape, Pāvilosta, Pērkone]
LV citi novērojumi (7):
- Doles dzelzceļa stacijas apkārtne (Salaspils n.), 09.06.2017., (2), 11.06.2017., (1) uz lauka vībotnes (Artemisia campestris), foto, U.Piterāns;
- Baložu apk., elektrolīnija pie Rīgas ielas (Ķekavas n.), 25.06.2017., (daudz) zem lauka vībotnēm (Artemisia campestris), foto, U.Piterāns;
- Slutišķi (Daugavpils n.), 04.07.2017., (2) zem lauka vībotnes (Artemisia campestris), foto, U.Piterāns;
- Skuķu ez. apk., netālu no 'Dravnieku' mājām (Ilūkstes n.). 05.07.2017., (3) zem lauka vībotnes (Artemisia campestris), foto, U.Piterāns;
- Bebrenes apk., Putnu sala (Ilūkstes n.), 05.07.2017., (1) zem lauka vībotnes (Artemisia campestris), foto, U.Piterāns;
- Lūžņas apk. (Ventspils n.), 05.07.2017., (5) zem lauka vībotnēm (Artemisia campestris), foto, M.Ieviņš (dabasdati.lv).
- Mazdārziņu kooperatīvs "Celtnieks" (Olaines n.), 12.08.2017., (1 fragments) uz smilšainas takas pļavas vidū, starp augu atliekām, sūnām u.c., foto, U.Piterāns.
Piezīmes: Polifāgs, g.k. uz kurvjziežiem, īpaši vībotnēm (Artemisia). [Esenbekova 2013].

12. Derephysia foliacea (Fallen, 1807)
Kaimiņvalstīs: LT, EE, BY, FIN
LV literatūras dati: Flor 1860, Spuris 1957
LV citi novērojumi (1):
- Apšuciema DA galā (Engures n.), 24.08.2017. (1) zāļainā mežmalā, ar entomoloģisko tīkliņu, foto + leg.: U.Piterāns.
Piezīmes: Polifāgs. Uz dažādiem kurvjziežiem, skarblapēm, tauriņziežiem. [Esenbekova 2013]. Kā barības augi minēti - pīpenes (Leucanthemum vulgare), mauragas (Pilosella), mazais mārsils (Thymus serpyllum), arī daglīši (Echium) un vībotnes (Artemisia) [Rintala, Rinne 2011].

13. Dictyla convergens (Herrich-Schaffer, 1835)
Kaimiņvalstīs: EE, BY, FIN
LV literatūras dati: Flor 1860, Spuris 1950 [kā Monanthia humuli: skat piezīmi zem šīs sugas]
LV citi novērojumi (8):
- Stīpnieku apk. (Olaines n.), 29.05.2017., (daudz) uz purva neaizmirstulītēm (Myosotis palustris), foto, U.Piterāns;
- Starp Stropiem un Krauju (Daugavpils n.), 15.06.2017., (1) uz purva neaizmirstulītes (Myosostis palustris), foto, U.Piterāns;
- Pilsrundālses apk. (Rundāles n.), 27.06.2017., (2) uz neaizmirstulītes (Myosotis sp.), foto, U.Piterāns;
- Starp Vidrižiem un Aniņiem (Limbažu n.), 28.06.2017., (daudz) uz purva neaizmirstulītēm (Myosotis palustris), foto, U.Piterāns;
- Kāŗku apkārtne, Bezdibeņa purva Z puse (Valkas n.), 02.07.2017., (vairākas nimfas) ceļmalas grāvī uz purva neaizmirstulītēm (Myosotis palustris), foto, U.Piterāns;
- Starp Dūmeli un Košragu (Dundagas n.), 08.08.2017., (1, daudz nimfas), 01.07.2018. (daudz nimfas) uz neaizmirstulītes (Myosotis sp.), foto, M.Ieviņš (dabasdati.lv, dabasdati.lv);
- Dārziņu atteka (Salaspils n.), 19.08.2017., (2 + 2 nimfas), 26.05.2018. (2 leg.), uz purva neaizmirstulītes (Myosotis palustris), foto, U.Piterāns;
- Jāņupes apk. (Olaines n.), 24.05.2018., (2), grāvī uz purva neaizmirstulītes (Myosotis palustris), foto + leg.: U.Piterāns.
Piezīmes: Uz neaizmirstulītēm (Myosotis sp.) [Rintala, Rinne 2011]

14. Dictyla echii (Schrank, 1782)
Kaimiņvalstīs: LT, EE?, BY, FIN
LV literatūras dati: Flor 1860, Spuris 1950 [kā Monanthia echii: Rīgā, LVU Botāniskajā dārzā uz Symphytum officinale L., postīgs, 22.07.1949. (diezgan daudz)]
LV citi novērojumi (30):
- Berģi (Rīga/Garkalnes n.?), 11.04.1952., (>11), leg.:V.Šmits;
- Starp Doles un Dārziņu dz-ceļa stacijām (Salaspils n.), 27.05.2017., (5), 09.06.2017., (3), 11.06.2017., (1) uz ārstniecības vēršmēles (Anchusa officinalis), foto, U.Piterāns;
- Krasta iela 93 (Rīga), 30.05.2017., (1) uz ārstniecības vēršmēles (Anchusa officinalis), foto, U.Piterāns;
- Kolka, Zēņdīķa apk. (Dundagas n.), 01.06.2017., foto, M.Ieviņš (dabasdati.lv);
- Austuves ielas apk. pie Dienvidu tilta (Rīga), 04.06.2017., (2), 21.08.2017. (2) uz ārstniecības vēršmēles (Anchusa officinalis), foto, U.Piterāns;
- Zasulauks (Rīga), 04.06.2017., (daudz) uz Echium/Anchusa, foto, A.Balodis;
- LU Botāniskais dārzs (Rīga), 05.06.2017., (daudz), 11.06.2017., (daudz), uz ārstniecības vēršmēles (Anchusa officinalis) un ārstniecības suņmēles (Cynoglossum officinale), foto, U.Piterāns;
- Krasta iela 101 (Rīga), 05.06.2017., (1), uz ārstniecības vēršmēles (Anchusa officinalis), foto, U.Piterāns;
- Leukādiju apk. (Priekuļu n.), 06.06.2017., (>10), 01.06.2018 (>5, 1 leg.) uz ārstniecības vēršmēles (Anchusa officinalis), foto, U.Piterāns;
- Buļļu iela pie Nordeķu parka (Rīga), 06.06.2017., (daudz) uz Echium/Anchusa, foto, A.Balodis;
- Pie Doles dzelzceļa stacijas (Salaspils n.), 09.06.2017., (>5) uz parastā daglīša (Echium vulgare), foto, U.Piterāns;
- Jaunogres stacija (Ogres n.), 10.06.2017., (1) uz ārstniecības vēršmēles (Anchusa officinalis), foto, U.Piterāns;
- Ruģeļu ūdenskrātuves R krastā (Daugavpils), 15.06.2017., (>10) uz ārstniecības vēršmēlēm (Anchusa officinalis) un parastajiem daglīšiem (Echium vulgare), foto, U.Piterāns, 02.06.2018. (1) uz ārstniecības vēršmēles (Anchusa officinalis), foto, M.Ieviņš;
- Kraujas dzelzceļa stacijas apk., (Daugavpils n.), 15.06.2017., (1) uz parastā daglīša (Echium vulgare), foto, U.Piterāns;
- Stropu apk., (Daugavpils n.), 15.06.2017., (>5) uz parastajiem daglīšiem (Echium vulgare), foto, U.Piterāns;
- Uz D no Līksnas dzelzceļa stacijas, vairākās vietās (Daugavpils n.), 16.06.2017., (>5) uz ārstniecības vēršmēlēm (Anchusa officinalis), foto, U.Piterāns;
- Skrundas zivju dīķu apk. (Skrundas n.), 17.06.2017., (>10) uz ārstniecības vēršmēlēm (Anchusa officinalis) un parastajiem daglīšiem (Echium vulgare), fofo, U.Piterāns;
- uz A no Sārkastes (Talsu n.), 19.06.2017., (5) uz ārstniecības vēršmēles (Anchusa officinalis), foto, M.Ieviņš (dabasdati.lv);
- Sārkastes apk., pie Rojas upes (Talsu n.), 19.06.2017., (>10) uz ārstniecības vēršmēlēm (Anchusa officinalis), foto, M.Ieviņš (dabasdati.lv);
- Trikātas apk.. (Beverīnas n.), 24.06.2017., (daudz) uz ārstniecības vēršmēlēm (Anchusa officinalis), foto, U.Piterāns;
- Strenču vilciena stacija (Strenču n.), 24.06.2017., (1) uz parastā daglīša (Echium vulgare), foto, U.Piterāns;
- Daksti, pie tilta pār Sedas upi (Burtnieku n..), 01.07.2017., (>2) uz ārstniecības vēršmēles (Anchusa officinalis), novērotas vizuāli, U.Piterāns;
- Īdeņa (Rēzeknes n.), 15.07.2017., (daudz nimfas) uz ārstniecības vēršmēles (Anchusa officinalis), foto, U.Piterāns;
- Starp Rumbulas un Dārziņu stacijām (Stopiņu n.) 07.08.2017., (1) uz parastā daglīša (Echium vulgare), foto, U.Piterāns;
- Ķesterciems (Engures n.), 24.08.2017., (3) pelēkajās kāpās uz parastā daglīša (Echium vulgare), foto + leg.: U.Piterāns;
- Apšuciema DA galā (Engures n.), 24.08.2017., (2) pļavā uz parastā daglīša (Echium vulgare), foto + leg.: U.Piterāns;
- Ilgu apk. (Daugavpils n.), 02.06.2018., (1) uz parastā daglīša (Echium vulgare), leg.:U.Piterāns;
- Daugavas loki, Elernes apkārtne (Daugavpils n.), 03.06.2018., (1) uz ārstniecības vēršmēles (Anchusa officinalis), leg.: U.Piterāns.
- Pieškalni, Viesiešas (Priekuļu n.), 23.06.2018., (num) uz parastā daglīša (Echium vulgare), leg.: U.Piterāns;
- Pāvilosta, Tomiņa iela (Pāvilostas n.), 18.07.2018., (7-10, ad + nimfas), uz ārstniecības vēršmēles (Anchusa officinalis), foto, M.Ieviņš.
Piezīmes: Uz parastajiem daglīšiem (Echium vulgare), vēršmēlēm (Anchusa sp.), suņmēlēm (Cynoglossum sp.), tauksaknēm (Symphytum sp.) [Rintala, Rinne 2011].

15. Dictyla lupuli (Herrich-Schaffer, 1837)
Kaimiņvalstīs: EE, BY
LV literatūras dati: Flor 1860
Piezīmes: G.k. purva neaizmirstulītēm (Myosotis palustris/scorpoides), bet arī uz tauksaknēm (Symphytum sp.) [Esenbekova 2013].

16. Dictyla humuli (Fabricius, 1794)
Kaimiņvalstīs: LT [Baužys 2013], BY
LV literatūras dati: Spuris 1950 [Kā Monanthia humuli: Pie Brekšupītes uz Myosotis palustris, postīgs, 26.05.1949. (daudz)]. Piezīme: Atradums uz Myosotis liek domāt, ka te varētu būt bijusi cita Dictyla ģints suga kam Myosotis tiešām ir barības augs - lupuli vai convergens, nevis humuli, kas dzīvo tikai uz Symphytum. Baltkrievijas un Baltijas blakšu čeklistā (Lukashuk 1997) autors norāda pat vēl 'stingrāk', ka humuli publicētie novērojumi no Latvijas patiesībā ir convergens]
LV citi novērojumi (12):
- Pilsrundāles apk. (Rundāles n.), 07.06.2014., (4) uz tauksanknes (Symphytum sp.), foto, V.Ērmane (dabasdati.lv);
- LU Botāniskais dārzs (Rīga), 17.05.2017., (>5), 11.06.2017., (1) uz tauksaknes (Symphytum sp.), foto, U.Piterāns;
- Saulaines apk. (Rundāles n.), 20.05.2017., foto, (>5) uz tauksaknes (Symphytum sp.), foto, V.Ērmane (dabasdati.lv);
- Stīpnieku apk., 'Jaunība' (Olaines n.), 29.05.2017., (1) uz tauksaknes (Symphytum sp.), foto, U.Piterāns;
- Pie Doles dzelzceļa stacijas (Salaspils n.), 09.06.2017., (3) uz parastā daglīša (Echium vulgare), foto, U.Piterāns;
- Kraujas apk. (Daugavpils n.), 15.06.2017., (>5) uz ārstniecības tauksaknēm (Symphytum officinale), foto, U.Piterāns;
- Stropu apk., (Daugavpils n.), 15.06.2017., (2) uz parastā daglīša (Echium vulgare), foto, U.Piterāns;
- Ciemupe, Priežu iela (Ogres n.), 19.06.2017., (>5) uz ārstniecības tauksaknēm (Symphytum officinale), foto, U.Piterāns;
- Uz Z no Pilsrundāles (Rundāles n.), 27.06.2017., (>5) uz ārstniecības tauksaknēm (Symphytum officinale), foto, U.Piterāns;
- uz DA no Sesavas, pie Lietuvas robežas (Jelgavas n.), 04.05.2018. (daudz) mežmalā uz tauksaknes (Symphytum sp.), foto, V.Ērmane;
- Virsītes apk, pie 'Kļaviņām' (Rundāles n.), 06.05.2018. (daudz) dārzā uz tauksaknēm (Symhytum sp.), foto, V.Ērmane;
- Lapiņmuižas apk. (Mārupes n.), 26.06.2018., (daudz) grāvjmalā uz ārstniecības tauksaknēm (Symphytum officinale), leg.: U.Piterāns.
Piezīmes: Uz ārstniecības tauksaknes (Symphytum officinale).

17. Galeatus affinis (Herrich-Schaffer, 1835)?
Kaimiņvalstīs: LT [faunaeur,org], BY
LV literatūras dati: FaunaEur.org
LV citi novērojumi (8):
- Žļaugu purva apk. (Ogres n.), 07.06.-07.07.2011., (1) loga lamatās, U.Piterāns.
- Skrundas dzelzceļa stacijas apk. (Skrundas n.), 17.06.2017., (daudz) zem lauka vībotnēm (Artemisia campestris), foto, U.Piterāns;
- Ciemupes dzelzceļa stacijas apk. (Ogres n.), 19.06.2017., (1) zem lauka vībotnes (Artemisia campestris), foto, U.Piterāns;
- pie Lubāna mitrāja informācijas centra (Madonas n.), 15.07.2017., (3) sausā ceļmalā zem mazajām mauragām (Hieracium pilosella), foto, U.Piterāns;
- Kūdras apkārtne, 1km uz A no stacijas (Jūrmala), 09.08.2017., (2) sausā dzelzceļmalā zem lauka vībotnes (Artemisia campestris), foto, U.Piterāns;
- Ķemeru stacija (Jūrmala), 09.08.2017., (3) sausā dzelzceļmalā zem lauka vībotnes (Artemisia campestris), leg.: U.Piterāns;
- Doles salas zivju dīķi (Salaspils n.), 19.08.2017., (daudz) sausā ceļmalā zem lauka vībotnēm (Artemisia campestris), foto + leg.: U.Piterāns;
- Lilaste, stacijas apkārtne (Carnikavas n.), 27.08.2017., (1) sausā dzelzceļmalas pļavā, ar entomoloģisko tīkliņu, foto + leg.: U.Piterāns;
Piezīmes: Saulainos un atklātos biotopos. Uz dažādiem kurvjziežiem - vībotnēm (Artemisia), pelašķiem (Achillea), salmenēm (Helichrysum) u.c. [Esenbekova 2013]

18. Galeatus spinifrons (Fallen, 1807)
Kaimiņvalstīs: LT [faunaeur.org], EE, BY, FIN
LV literatūras dati: Flor 1860, Spuris 1957
Piezīmes: G.k. uz dzeltenajām salmenēm (Helichrysum arenarium), bet arī citiem kurvjziežiem. [Esenbekova 2013]. Kā barības augi minēti arī divmāju kaķpēdiņa (Antennaria diocia), lauka vībotne (Artemisia campestris), embotiņi (Teucrium). [Rintala, Rinne 2011]

19. Kalama tricornis (Schrank, 1801)
Kaimiņvalstīs: LT? [faunaeur.org], EE, BY, FIN
LV literatūras dati: Flor 1860, Spuris 1952 [kā Dictyonota tricornis: Kāpās starp Baložiem un Bukultiem, 01.08.1951. (3)], Spuris 1957, Spuņģis 2005 [Pape];
LV citi novērojumi (3):
- Ķengarags, Austuves iela pie Dienvidu tilta (Rīga), 21.08.2017., (5 + 2 nimfas), 29.06.2018. (3) pie lauka vībotņu (Artemisia campestris) sakņu kakliņa, foto, U.Piterāns;
- Gaismas apkārtne (Rīga), 28.06.2018. (1) sausā dzelzceļmalā zem lauka vībotnes (Artemisia campestris), leg.: U.Piterāns;
- uz DA no Sužiem (Garkalnes n.), 16.07.2018. (1) smilšainā klajumā, zem lauka vībotnes (Artemisia campestris), leg.: U.Piterāns.
Piezīmes: Uz nesmaržīgās suņkumelītes (Tripleurospermum perforatum), mauragām (Pilosella sp.). [Rintala, Rinne 2011]. Arī vībotnes (Artemisia), salmenes (Helichrysium) u.c. [Esenbekova 2013].

20. Lasiacantha capucina (Germar, 1837)
Kaimiņvalstīs: BY
LV literatūras dati: Flor 1860
LV citi novērojumi (1):
- Starp Doles un Dārziņu dzelzceļa stacijām (Salaspils n.), 09.06.2017., (1), 13.08.2017. (7) zem mazā mārsila (Thymus serpyllum), foto, U.Piterāns.
Piezīmes: Uz lūpziežiem, g.k. mārsiliem (Thymus). Gan uz augiem, gan uz augsnes un nobiru slānī zem tiem [Esenbekova 2013].

21. Physatocheila costata (Fabricius, 1794)
Kaimiņvalstīs: LT, EE, BY, FIN
LV literatūras dati: Flor 1860, Spuris 1951 [kā Physatocheila quadrimaculata: JE robežrajonā, kādā birzī sausās lapās, 11.05.1944. (2)], Spuris 1951 [kā Physatocheila quadrimaculata: Puzes ezera dienvidrietumu krastā uz Salix cinerea L. 24.08.1951. (6)], Spuris 1957
LV citi novērojumi (7):
- Bukulti (Garkalnes n.?), 10.05.1952., (1), leg.: V.Šmits;
- Rušoni (?), 24.08.1952., (1), leg.: V.Šmits;
- Kolkas apk., Zēņu dīķis (Dundagas n.), 02.05.2017., (1) uz melnlakšņa (Alnus glutinosa) pumpurafoto, M.Ieviņš (dabasdati.lv), 24.09.2017., (1) uz melnalkšņa (Alnus glutinosa) foto, M.Ieviņš (dabasdati.lv);
- Jumpravas apk. (Skrīveru n.), 16.05.2017., (1) nokratītas no lazdu (Corylus avellana) zariem, foto, U.Piterāns;
- Tīrpurva apk. (Smiltenes n.), 19.05.2017., (1), foto, U.Piterāns;
- Lilaste (Saulkrastu n.), 08.08.2017., (2 + 1 nimfa), nokratītas no melnalkšņa (Alnus glutinosa) zariem, foto, U.Piterāns;
- Ķemeru Nacionālā parka D mala pie Kauguru kanāla (Tukuma n.), 06.05.2018. (5) nokratīti no alkšņiem (Alnus sp.), foto + leg.: U.Piterāns;
- Jaunogre, Rietumu iela (Ikšķiles n.), 11.07.2018. (1 imago, 1 nimfa) nokratīts no melnalkšņa (Alnus glutinosa) zara, foto + leg.: U.Piterāns.
Piezīmes: Uz alkšņiem (Alnus sp.), arī apsēm, bērziem un kārkliem.  [Rintala, Rinne 2011]

22. Physatocheila smreczynskii China, 1952
Kaimiņvalstīs: LT, BY
LV literatūras dati: -
LV citi novērojumi (8):
- Rojas Z mola apkārtne (Rojas n.), 20.09.2017., (>3 + 1 nimfa), 24.09.2017., (2) uz pīlādža (Sorbus aucuparia), foto + leg. (1ex 24.09.2017.): M.Ieviņš (dabasdati.lv);
- Ušu apkārtne, ~1km uz Z no ciema (Dundagas n.), 04.10.2017., (>5) uz pīlādža (Sorbus aucuparia), foto, M.Ieviņš (dabasdati.lv);
- Kolka, ciema D galā (Dundagas n.), 05.10.2017., (4-5) uz pīlādža (Sorbus aucuparia), foto, M.Ieviņš (dabasdati.lv);
- Vakarbuļļu apk. (Rīga), 14.04.2018., (3) priežu mežā, nokratīti no pīlādža (Sorbus aucuparia), leg.: U.Piterāns;
- Kauguri, mežā uz R (Jūrmala), 16.04.2018., (1) foto, I.Pauniņa (dabasdati.lv);
- Kadaga, Ārputnu iela (Ādažu n.), 14.05.2018., (2) mežmalā, nokratīti no pīlādža (Sorbus aucuparia), leg.: U.Piterāns;
- starp Dūmeli un Košragu (Dundagas n.), 12.06.2018., (1 nimfa) nokratīta no pīlādža (Sorbus aucuparia), foto, M.Ieviņš (dabasdati.lv);
- Engures ezers, Ornitoloģisko pētījumu centra apk. (Engures n.), 16.08.2018. (1 nimfa) uz pīlādža (Sorbus aucuparia), foto, M.Ieviņš (dabasdati.lv).
Piezīmes: Uz rožu dzimtas (Rosacea) kokiem un krūmiem [Esenbekova 2013]. G.k. pīlādžiem.  

23. Stephanitis oberti (Kolenati, 1857)
Kaimiņvalstīs: EE, BY, FIN
LV literatūras dati: Flor 1860, Spuris 1952 [Silā pie Sudraba ezera uz mellenājiem, mazāk uz brūklenājiem 13.08.1951. (diezgan daudz). Slokas ezera ziemeļrietumu krastā uz zilenājiem 19.08.1051. (11). Pie Puzes ezera dienvidrietumu krasta uz brūklenājiem 24.08.1951. (3)], Spuris 1957
LV citi novērojumi (24):
- Rušoni (?), 24.08.1952., (4), leg.: V.Šmits;
- Kolkas apk. (Dundagas n.), 05.05.2017., (bojājumi, tukšs nimfas ekzūvijs) uz brūklenes (Vaccinium vittis-idae) lapām, foto, M.Ieviņš (dabasdati.lv); 14.07.2017., (daudz nimfas) uz brūklenes (Vaccinium vittis-idae) lapām, foto, M.Ieviņš (dabasdati.lv);
- Priedaine, pie Babītes ielas (Jūrmala), 15.06.2017., (bojājumi) uz brūklenes (Vacinium vittis-idae) lapas, foto, I.Pauniņa (dabasdati.lv);
- Saunags (Dundagas n.), 24.07.2017., (5 + daudz nimfas, bojājumi) uz brūklenēm (Vaccinium vittis-idae), foto, M.Ieviņš, U.Piterāns;
- Kolkas raga apk. (Dundagas n.), 24.07.2017., (2 + daudz nimfas, bojājumi) uz brūklenēm (Vaccinium vittis-idae), foto, U.Piterāns;
- Uz A no Dūmeles, Bažu purva apk. (Dundagas n.), 29.07.2017., (1 ad  + daudz bojājumu) uz brūklenēm (Vaccinium vittis-idae), foto, M.Ieviņš (dabasdati.lv);
- Vaides kapu apk. (Dudagas n.), 30.07.2017., (1ad + daudz bojājumu) uz brūklenēm (Vaccinium vittis-idae), novērota vizuāli, M.Ieviņš (dabasdati.lv);
- Ušu apkārtne (Dundagas n.), 30.07.2017., (4 ad + daudz bojājumu)  uz brūklenēm (Vaccinium vittis-idae), foto, M.Ieviņš (dabasdati.lv);
- Ēvaži (Dundagas n.), 31.07.2017., (1 + bojājumi) uz brūklenes (Vaccinium vittis-idae), foto, M.Ieviņš (dabasdati.lv);
- Vaides apk. (Dundagas n.), 04.08.2017., (daudz) uz brūklenēm (Vaccinium vittis-idae) un mellenēm (V. myrtillus), foto, M.Ieviņš (dabasdati.lv);
- starp Mazirbi un Sīkragu (Dundagas n.), 05.08.2017., (1 + bojājumi) uz brūklenes (Vaccinium vittis-idae), foto, U.Piterāns;
- starp Dūmeli un Košragu (Dundagas n.), 08.08.2017., (daudz) uz brūklenēm (Vaccinium vittis-idae), foto, M.Ieviņš (dabasdati.lv un dabasdati.lv);
- pie Inčupes stacijas (Saulkrastu n.), 08.08.2017., (1 + bojājumi) uz brūklenes (Vaccinium vittis-idae), novērots vizuāli, U.Piterāns;
- Kūdras apk., Akača ez. apkārtnē (Jūrmala), 09.08.2017., (daudz) uz brūklenēm (Vaccinium vittis-idae), bet atsevišķi bojājumi arī uz zilenēm (V.uliginosum), foto, U.Piterāns;
- LU Botāniskais dārzs (Rīga), 19.-20.08.2017., (4 + bojājumi) uz rododendriem (Rhododendron sp.), foto, U.Piterāns;
- uz D no Engures (Engures n.), 24.08.2017., (masveidā) uz brūklenēm (Vaccinium vittis-idae), foto + leg.: U.Piterāns;
- Ķesterciema apļa apkārtne, 500m uz ZA (Engures n.), 24.08.2017., (bojājumi, tukšas nimfu ādiņas) uz brūklenēm (Vaccinium vittis-idae) un mellenēm (V.myrtillus), novērots vizuāli, U.Piterāns;
- Žocene (Rojas n.), 27.08.2017., (1 + bojājumi) uz brūklenēm (Vaccinium vittis-idae), foto, M.Ieviņš (dabasdati.lv);
- Lilastes apk., Ummja ez. ZR krastā (Carnikavas n.), 27.08.2017., (bojājumi) uz brūklenēm (Vaccinium vittis-idae), novēroti vizuāli, U.Piterāns;
- Gaujas apk., uz ZR no Serģa dienvidu gala (Carnikavas n.), 27.08.2017., (1 + daudz bojājumu) uz mellenēm (Vaccinium myrtyllus) un brūklenēm (V. vittis-idae), leg.: U.Piterāns;
- Lielirbes apkārtne, 2km uz DA (Ventspils n.), 27.08.2017., (>1) uz brūklenēm (Vaccinium vittis-idae), novērots vizuāli, M.Ieviņš (dabasdati.lv).
- Salaspils Botāniskais dārzs (Salaspils n.), 25.09.2017. (1) uz rododendra (Rhododendon sp.), foto + leg.: M.Ieviņš (dabasdati.lv);
- Vecdaugavas stacijas apk. (Rīga), 21.10.2017., (bojājumi) priežu mežā uz brūklenēm (Vaccinium vittis-idae), novēroti vizuāli, U.Piterāns.
- Kolkas apkārtne, uz D (Dundagas n.), 07.05.2018., (bojājumi, ekzūviji), novērots vizuāli, M.Ieviņš (dabasdati.lv);
- Pitrags, pie kapiem (Dundagas n.), 08.05.2018., (bojājumi) uz brūklenem (Vaccinium vittis-idae), novērots vizuāli, M.Ieviņš (dabasdati.lv);
Piezīmes: Uz brūklenēm (Vaccinium vittis-idae), mellenēm (V.myrtillus), zilenēm (V.uliginosum), vaivariņiem (Rhododendron tomentosum), ārkausa kasandrām (Chamaedaphne calyculata) u.c.  [Rintala, Rinne 2011]

24. Tingis ampliata (Herrich-Schaffer, 1838)
Kaimiņvalstīs: LT [Baužys 2012], BY
LV literatūras dati: -
LV citi novērojumi (20):
- Tapešu iela (Rīga), 28.04.2012., (1) noķerta lidojumā, foto, A.Balodis;
- Doles sala (Salaspils n.), 10.05.2012., (1) parka malā uz ievas lapas, foto, U.Piterāns;
- Rundāles pils apk. (Rundāles n.), 17.05.2014., (1), foto, V.Ērmane (dabasdati.lv);
- Dāvju apk. (Olaines n.), 23.06.2014., (1) izcirtumā uz Cirsium sp., foto, U.Piterāns;
- Doles dzelzceļa stacijas apk. (Salaspils n.), 27.05.2017., (>10) uz tīruma usnēm (Cirsium arvensis), foto, U.Piterāns;
- Kaļķi (Dundagas n.), 30.05.2017., (1) uz Cirsium/Carduus sp., foto, M.Ieviņš (dabasfoto.lv);
- Leukādiju apk. (Priekuļu n.), 06.06.2017., (1) uz tīruma usnes (Cirsium arvensis), foto, U.Piterāns;
- Starp Dukuļiem un Vaives dzirnavām, pie 'Jauneicēnu' mājām (Priekuļu n.), 06.06.2017., (2) uz tīruma usnes (Cirsium arvensis), foto, U.Piterāns;
- Austuves ielas apk. pie Dienvidu tilta (Rīga), 07.06.2017., (1) uz Cirsium/Carduus sp., foto, U.Piterāns;
- Skrundas zivju dīķu D galā (Skrundas n.), 17.06.2017., (2) uz tīruma usnes (Cirsium arvensis), foto, U.Piterāns;
- Skrundas zivju dīķu R malā (Skrundas n.), 18.06.2017., (2) uz tīruma usnes (Cirsium arvensis), foto, U.Piterāns;
- Skrundas zivju dīķu apkārtne (Skrundas n.), 18.06.2017., (3) uz tīruma usnes (Cirsium arvensis), foto, U.Piterāns;
- Ciemupe, pie 'Krācēm' (Ogres n.), 19.06.2017., (1) uz tīruma usnes (Cirsium arvensis), foto, U.Piterāns;
- Ciemupes dzelzceļa stacijas apk., Maliņu ceļš (Ogres n.), 19.06.2017., (2) uz tīruma usnes (Cirsium arvensis), foto, U.Piterāns;
- Trikātas apk. (Beverīnas n.), 24.06.2017., (1) uz tīruma usnes (Cirsium arvensis), foto, U.Piterāns;
- Svilpes iela (Rīga), 25.06.2017., (1) uz tīruma usnes (Cirsium arvensis), foto, U.Piterāns;
- Krustkalnu apk., netālu no 'Silpureņu' mājām (Ķekavas n.), 25.06.2017., (1) uz tīruma usnes (Cirsium arvensis), foto, U.Piterāns;
- Vakarbuļļi, ciema ZR malā (Rīga), 31.08.2017., (3 nimfa) uz tīruma usnes (Cirsium arvensis), foto, U.Piterāns;
- Daugavgrīvas DL, ZA malā (Rīga), 31.07.2017., (1) uz tīruma usnes (Cirsium arvensis), leg.: U.Piterāns;
- Gaismas apkārtne (Rīga), 01.07.2018., (1) ceļmalā, uz tīruma usnes (Cirsium arvensis), leg.: U.Piterāns.
Piezīmes: Uz usnēm (Cirsium sp.) un dadžiem (Carduus sp.) [Esenbekova 2013].

25. Tingis cardui (Linnaeus, 1758)
Kaimiņvalstīs: LT, EE, BY, FIN
LV literatūras dati: Flor 1860, Spuris 1950 [Rīgā, Meža kapos uz Carduus crispus L. galviņām un ziedkātiem 15.07.1950. (daudz, lielāko tiesu kāp.). JE Robežrajonā uz Cirsium lanceolatum Scop. galviņām 30.07.1950. (ats., lielāko tiesu kāp.). Lielaucē uz Cirsium lanceolatum Scop. galviņām 6.08.1950. (ats., lielāko tiesu kāp.)], Spuris 1957
LV citi novērojumi (30):
- Ozoliņi, Tukums (Tukuka n.). 03.05.2008., (1), foto, S.Valucka (dabasdati.lv)
- Vaides apk. (Dundagas n.), 22.06.2016., (1) uz asā dadža (Cirsium vulgare), foto, M.Ieviņš (dabasdati.lv);
- Vaides apk. (Dundagas n.), 19.04.2017., (1) uz asā dadža (Cirsium vulgare), foto, M.Ieviņš (dabasdati.lv);
- Kolkas apk. (Dundagas n.), 16.05.2017., (2) uz asā dadža (Cirsium vulgare), foto, M.Ieviņš (dabasdati.lv);
- Starp Kolku un Vaidi (Dundagas n.), 16.05.2017., (3) uz asā dadža (Cirsium vulgare), foto, M.Ieviņš (dabasdati.lv); 
- Dendrārija apk. (Skrīveru n.), 16.05.2017., (1) uz asā dadža (Cirsium vulgare), foto, U.Piterāns;
- Pilsrundāles apk. (Rundāles n.), 16.05.2017., (1) mežā uz nenoteikta auga lapas, foto, V.Ērmane (dabasdati.lv);
- Pilsrundāles apk. (Rundāles n.), 24.05.2017., (1) uz cirtainā dzelkšņa (Carduus crispus), foto, V.Ērmane (dabasdati.lv);
- Starp Pilsrundāli un Ziedoņiem (Rundāles n.), 26.05.2017., foto, V.Ērmane (dabasdati.lv);
- Stīpnieku apk. (Olaines n.), 28.05.2017., (1) izcirtumā uz nenoteikta auga lapas, foto, U.Piterāns;
- Vidrižu apk, netālu no 'Garkalnu' mājām (Limbažu n.), 30.05.2017., (1) uz Cirsium sp., foto, U.Piterāns;
- pie Rukšpurva (Dundagas n.), 03.06.2017., (2) uz Cirsium/Carduus sp., foto, M.Ieviņš (dabasdati.lv);
- Plintiņu apk. (Dundagas n.), 06.06.2017., (daudz) uz asā dadža (Cirsium vulgare), foto, M.Ieviņš (dabasdati.lv);
- Stūrīšu iela, Pārogre (Ogres n.), 10.06.2017., (2) uz Cirsium/Carduus sp., foto, U.Piterāns;
- Stropu apk. (Daugavpils n.), 15.06.2017., (3) uz Cirsium/Carduus sp., foto, U.Piterāns;
- uz D no Līksnas dzelzceļa stacijas (Daugavpils n.), 16.06.2017., (5) Cirsium/Carduus sp., foto, U.Piterāns;
- Piltenes apk. (Dundagas n.), 16.06.2017., (1) uz asā dadža (Cirsium vulgare), foto, M.Ieviņš (dabasdati.lv);
- Skrundas zivju dīķu apk. (Skrundas n.), 17.06.2017., (>5) uz Cirsium/Carduus sp., foto, U.Piterāns;
- Klārmuižas apk. (Dundagas n.), 18.06.2017., (10-30) izcirtumā uz asā dadža (Cirsium vulgare), foto, M.Ieviņš (dabasdati.lv);
- Starp Latevi un Vīdali (Dundagas n.), 18.06.2017., (1) izcirtumā uz asā dadža (Cirsium vulgare), foto, M.Ieviņš (dabasdati.lv);
- uz R no Kaigu purva (Jelgavas n.), 18.06.2017., (1), foto, M.Krūze (dabasdati.lv);
- Starp Vāverciemu un Lagzdienu (Ventspils n.), 21.06.2017., (4) uz Cirsium/Carduus sp., foto, M.Ieviņš (dabasdati.lv);
- Trikātas apk. (Beverīnas n.), 24.06.2017., (1) uz asā dadža (Cirsium vulgare), foto, U.Piterāns;
- Uz Z no Pilsrundāles, mežā netālu no 'Ozoldārza' (Rundāles n.), 27.06.2017., (4) uz asā dadža (Cirsium vulgare), foto, U.Piterāns;
- Vangaži (Inčukalna n.), 04.08.2017., (1) uz Cirsium/Carduus sp., foto, A.Balodis;
- Inčupes apk, uz A no Ķirezera (Saulkrastu n.), 08.08.2017., (2 + daudz nimfas) uz asā dadža (Cirsium vulgare), foto, U.Piterāns;
- Lielirbes apk., uz D no autoceļa P124 tilta pār Irbi (Ventspils n.), 27.08.2017., (1 + daudz nimfas) uz cirtainā dzelkšņa (Carduus crispus), foto, M.Ieviņš (dabasdati.lv);
- Starp Ģipku un Vīdali (Dundagas n.), 06.09.2017., (1) uz Cirsium/Carduus sp., foto, M.Ieviņš (dabasdati.lv);
- uz A no Jaunciema purva (Dundagas n.), 04.05.2018. (1) uz Cirsium/Carduus sp., foto, M.Ieviņš (dabasdati.lv);
- uz DA no Lielsesavas (Jelgavas n.), 12.05.2018. (1) mežā uz Cirsium/Carduus sp., foto, V.Ērmane (dabasdati.lv);
- Slīteres bākas apk. (Dundagas n.), 09.06.2018. (4) uz Cirsium/Carduus sp., foto, I.Pauniņa (dabasdati.lv);
- Jēkabpils apk., 7km S, pie 'Sēliešu' mājām, 17.08.2018. (5) izcirtumā uz Cirsium/Carduus sp., leg.: U.Piterāns.
Piezīmes: Uz usnēm (Cirsium sp.) un dadžiem (Carduus sp.). [Rintala, Rinne 2011]

26. Tingis pilosa Hummel, 1825
Kaimiņvalstīs: LT, BY
LV literatūras dati: -
LV citi novērojumi (1):
- Ķengarags, starp Prūšu un Salaspils ielām (Rīga), 04.06.2017. (1) uz baltās panātres (Lamium album), foto + leg.: U.Piterāns; 18.06.2018. (2) uz baltās panātres (Lamium album), leg.: U.Piterāns .
Piezīmes: Uz dažādiem lūpziežiem - baltajām panātrēm (Lamium album), šķeltajiem akļiem (Galeopsis bifida) u.c. [Esenbekova 2013].

Pētot kaimiņvalstu faunu, atradās arī sugas, kas vēl nav konstatētas pie mums, bet ir konstatētas kaimiņos - 5 sugas ir tādas, kas ir konstatētas Lietuvā, bet viena - Somijā. Ir vēl dažas sugas, kas ir ievazātas no citām valstīm vai pat citiem kontinentiem - kā, piemēram, Somijā konstatētā Stephanitis rhododendri, kas oriģināli nāk no ASV (līdzīgi kā rododendru cikādiņa). Tāpat jāņem vērā, ka kaut kāda klimata pasiltināšanās jau tomēr notiek un pie mums parādās aizvien vairāk dažādu kukaiņu sugu no dienvidu reģioniem - pilnīgi iespējams, ka arī kādu tīklblakšu sugu areāls virzās uz Z un drīz tās varētu būt sastopamas arī pie mums. Tāpēc varbūt arī tās sugas, kas ir sastopamas tikai Baltkrievijā nav galīgi 'aizmirstamas'? Tātad tīri potenciāli varētu būt, ka Latvijā varētu būt sastopamas līdz pat 25 tīklblakšu sugām. Un es dabā esmu redzējis tikai vienu... Plašs darba lauks! 

-. Acalypta musci - RU [Kaļiningradas apg., Lukashuk 1997]. G.k. Mnium sūnās;
-. Campylosteira verna - RU [Kaļiningradas apg., Lukashuk 1997];
-. Dictyla platyoma - BY [Lukashuk 1997]. G.k. uz ežlapu lipenēm (Lappula squarrosa), bet arī citiem augiem (Symphytum, Myosotis u.c.) [Esenbekova 2013];
-. Dictyla rotundata - BY [Lukashuk 1997]. Uz daglīšiem (Echium), vēršmēlēm (Anchusa), tauksaknēm (Symphytum) u.c. [Esenbekova 2013];
-. Dictyonota strichnocera - BY [Lukashuk 1997]. Uz slotzariem (Sarothamnus scoparius), irbulenēm (Genista) u.c. [Esenbekova 2013];
-. Galeatus maculatus - LT (Ferenca et al. 2014), BY [Lukashuk 1997];
-. Galeatus sinuatus - RU [Kaļiningradas apg., Lukashuk 1997];
-. Oncochila simplex - BY [Lukashuk 1997]. G.k. uz dievkrēsliņiem (Euphorbia) [Esenbekova 2013];
-. Physatocheila dumetorum - LT [Ferenca et al. 2014];
-. Physatocheila smreczynskii - LT [Lukashuk 1997], BY [Lukashuk 1997]. Uz rožu dzimtas kokiem/krūmiem [Esenbekova 2013];
-. Stephanitis pyri - FIN [Rintala, Rinne 2011], LT? [Lukashuk 1997], BY? [Lukashuk 1997]. Uz augļkokiem (Pyrus, Malus), bet arī citiem kokiem un krūmiem (Ulmus, Tilia, Sorbus, Rosa u.c.) [Esenbekova 2013];
-. Stephanitis rhododendri  - FIN [Rintala, Rinne 2011]. Uz rododendriem (Rhododendrum). [Rintala, Rinne 2011];
-. Tingis reticulata - BY [Lukashuk 1997]. Polifāgs, uz kurvjziežiem. [Esenbekova 2013].

Ja par pašām tīklblaktīm mazliet sīkāk, tad tās visas ir fitofāgi jeb augēdāji, taču ar visai daudzveidīgu dzīvesveidu. Ir sugas, kas visu dzīvi ir piesaistītas kādām konkrētām augu sugām, bet ir arī sugas, kas nav tik izvēlīgas. Ir sugas, kam patīk augstie lakstaugi, kur tās dzīvo cepuri kuldamas g.k. lapu apakšpusē, bet ir sugas, kam patīk sūnaugi un tās nesteidzīgi rušinās starp sūnu stiebriem tuvu pie zemes. Ir sugas, kas dzīvo sausākos biotopos (tajā skaitā pat ļoti sausos - piemēram, pelēkajās kāpās), bet ir sugas, kas dzīvo mitrākās vietās (pat purvos). Vairums pārziemo pieaugušo blakšu stadijā (tātad tās meklēt un atrast var cauru gadu), taču ir arī sugas, kas pieaugušu blakšu stadijā ir vien vasaras periodā. Izmērā gan praktiski visas sugas ir sīkas (3-4mm) vai ļoti sīkas (2-3mm), kas ir viens no galvenajiem iemesliem kāpēc tās dabā ir tik sasodīti grūti pamanīt. Jebkurā gadījumā - ceru, ka būs interesantas sugu medības! Ja gada beigās būšu sastapis vairāk par 10 sugām - sezona būs izdevusies :) Zemāk tad tekošais 2017. gadā redzēto sugu uzskaitījums:

1. ACALYPTA PARVULA
Vakarbuļļi, 1.04.2017.
2. PHYSATOCHEILA COSTATA
Jumpravas apkārtne, 16.05.2017.
3. TINGIS CARDUI
Dendrārija apkārtne, 16.05.2017.
4. DICTYLA HUMULI
LU Botāniskais dārzs, 17. 05.2017.
5. TINGIS AMPLIATA
Doles dzelzceļa stacijas apkārtne, 27.05.2017.
6. DICTYLA ECHII
Starp Doles un Dārziņu dzelzceļa stacijām, 27.05.2017.
7. AGRAMMA FEMORALE
Olaines novads, 28.05.2017.
8. DICTYLA CONVERGENS
Olaines novads, 29.05.2017.
9. TINGIS PILOSA - Jauna suga Latvijai!
Rīga, Ķengarags, 04.06.2017.
10. LASIACANTHA CAPUCINA
Starp Doles un Dārziņu dzelzceļa stacijām, 09.06.2017.
11. DEREPHYSIA CRISTATA
Doles dzelzceļa stacijas apk., 09.06.2017.
12. ACALYPTA GRACILIS
Starp Doles un Dārziņu dzelzceļa stacijām, 11.06.2017.
13. ACALYPTA CARINATA
Skrundas dīķu apk., 17.06.2017.
14. GALEATUS AFFINIS
Skrundas apk., 17.06.2017.
15. CATOPLATUS FABRICII
Skrundas n., 18.06.2017.
16. CAMPYLOSTEIRA VERNA Jauna suga Latvijai!
Ciemupe, 19.06.2017.
17. ACALYPTA PLATYCHEILA
Trikāta, 24.06.2017.
18. ACALYPTA MARGINATA
Baložu apk., 25.06.2017.
19. STEPHANITIS OBERTI
Saunags, 24.07.2017.
20. AGRAMMA TROPIDOPTERUM
Slokas apk., 09.08.2017.
21. KALAMA TRICORNIS
Rīga, Ķengarags, 21.08.2017
22. DEREPHYSIA FOLIACEA
Apšuciems, 24.08.2017

Literatūras avoti: 
- BAUŽYS D. 2012. New species of true bugs (Heteroptera) in Lithuanian fauna registered in 2010-2012. Naujos ir retos Lietuvos vabadžiu rūšys, 24: 5-6
- BAUŽYS D. 2013. New species of true bugs (Heteroptera) in Lithuanian fauna, registered in 2010-2013. Naujos ir retos Lietuvos vabadžiu rūšys, 25: 7-9
- COULIANOS C.-C. 2005. Annotated checklist and distribution of the true bugs (Hemiptera-Heteroptera) of Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 54, 2: 136-165.
- ESENBEKOVA P.A. 2013. Bugs (Heteroptera) of Kazakhstan. 349 p., Almaty 
- FERENCA R., TAMUTIS V., STANKUTE R. 2014. Data on new species of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) of Lithuanian fauna. Naujos ir retos Lietuvos vabadžiu rūšys, 26: 19-25. 
- FLOR G. 1860. Die Rhynchoten Livlands, vol. 1. 825 p. Dorpat.
- FLOR G. 1861. Die Rhynchoten Livlands, vol. 2. 638 p. Dorpat. 
- LUKASHUK A.O. 1997. Annotated list of the Heteroptera of Belarus and Baltia. 44 p. St.Petersburg.
- PAUKKUNEN J., BISTRÖM O., BUDRYS E., HELVE E., LAGERCRANTZ C.-G., MANNERKOSKI I., ORLOVSKYTĖ S., TÄHTINEN M. 2016. Entomological excursion to the Curonian Spit in August 2016. Naujos ir retos Lietuvos vabadžiu rūšys, 28: 97-120.
- RÉDEI D., HARMAT B., HUFNAGEL L. 2004. Ecology of the Acalypta species occurring in Hungary (Insecta: Heteroptera: Tingidae). Data to the knowledge on the ground-living Heteroptera of Hungary, No 3. Applied Ecology and Environmental Research 2(2): 73–91.
- RINNE V. 2012. Atlas of the Heteroptera of Finland, tīmekļa versija (skatīta 29.03.2017): http://biolcoll.utu.fi/hemi/het/ludemaps.htm
- RINTALA T, RINNE V. 2011. Suomen luteet. 2nd edition. 352 p. Hyonteistarvike TIBIALE Oy, Helsinki.
- SAARS A. 1931. Latvijā sastopamās posmsnuķaiņo sugas (Hemiptera). Daba. Nr.2: 71-90.
- SPUŅĢIS V. 2005. Fauna and Ecology of Bugs (Hemiptera, Heteroptera) in the Coastal Grey Dunes in Latvia. Latvijas Entomologs, 42: 95-105.
- SPUŅĢIS V. 2008. Fauna and ecology of terrestrial invertebrates in raised bogs in Latvia.  Latvijas entomologs, Supplementum VI, 84.
- SPURIS Z. 1950. Materiāli par Latvijas PSR blakšu (Heteroptera) faunu, I. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 1950(8):83-39.
- SPURIS Z. 1951. Materiāli par Latvijas PSR blakšu (Heteroptera) faunu, II. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 1951(1):149-154.
- SPURIS Z. 1951. Materiāli par blakšu (Heteroptera) faunu. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 1952(12):153-159.
- SPURIS Z. 1957. Vietējās blakšu sugas. 63 p. Rīga. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas izdevniecība.
- SPURIS Z., VARZINSKA R., 1979. Blaktis Rīgas jūras līča piejūras zonas zālājos. Latvijas Entomologs, 21: 5-23.

15 comments:

MareksIevins teica...

O, raksts tieši par šobrīd man aktuālo tēmu - blaktīm. Gaidu kad zeme būs nožuvusi un saulainie zemes pleķīši uzsiluši, tad varēs pērnajās lapās un citās vietās kādu pameklēt:) No marta vidum līdz aprīļa vidum vajadzētu būt labākajam blakšu laikam, pēc tam jau vaboles un citi kukaiņi pārņems lielāko daļu uzmanības. Starp citu - cik blakšu sugu foto jau ir Tavā mapītē? Man šobrīd 74, bet šajā jomā šogad gribu kārtīgi piestrādāt:)
P.s. Paldies par rakstu - ceru, ka šogad pie tā būs jāatgriežas itin bieži, lai pārbaudītu savu atradumu statusu:D

Uģis Piterāns teica...

Šodien jau nenocietos un Botdārza lapās parušinājos :) Vienu jaunu zemesblakšu sugu pat priekš sevis atradu - Rhyparochromus vulgaris. Rīt jāparušinās vēl un tad jau blogā ar kādu bildi ieliks. Zemesblaktis šodien bija vien kādas 4 suga!
Blakšu ziņā tad mums stipri līdzīgi - man noteiktas pagaidām ir 83 sugas. Tā ka, ja Tev doma piestrādāt kārtīgi, tad ticams, ka varētu ātri vien man aiziet garām! :)

MareksIevins teica...

Kolkas pusē tas pavasaris tā lēēēni nāk - šobrīd zeme kā švamme:( Labi vēl ka šopavasar uz riteņiem - kad beidzot būs kāda saulaināka-siltāka diena varēs aizlaist uz siltākiem mežiem:) Pats domāju pamēģināt kādas interesantāku ceļojumu galerijas ievietot feisbukā, mazliet tik jāiedziļinās.

MareksIevins teica...

He, apskatot savas blaktis sp. atradu sev vēl vienu tīklblakti - Tingis cardui, kuru nofotogrāfēju 22.06.16. uz asā dadža Cirsium vulgare, Ventspils-Kolkas šosejas malā, kur pārraktais pagrieziena posms uz Vaidi.
Bilde gan tāda-nekāda, bet par cik blakts arī ir ziemotāja, tad jūtu ka tikai aizbraukšanas vaina:) Varbūt parīt jāizmēģina realizēt dzīvē savi rožainie plāni:D
Atklāju, ka britu http://www.britishbugs.org.uk/gallery.html var atrast diezgan noderīgu info - kaut kāds savādāks skatu punkts. Pēc tās, piemēram, T.cardui barības augs norādīts tieši kā asais dadzis, bet priekš Tingis ampliata - tīruma usne Cirsium arvense.
Forši uztaisīts tīklblakšu pārskats!:) Gribot negribot pēc tā izstudēšanas acis pašas sāks tās blaktis meklēt:D

Uģis Piterāns teica...

O, labs! :) Skatos, ka izrādās biji tādu jau pat ziņojis DD - ielaboju tur tad ar uz pareizo sugu. Teorētiski varētu būt no biežākajām sugām, bet nu ej sazin - varbūt, ka tik viegli atrast tomēr nav? Dzīvosim redzēsim! :) Britu lapa laba jā - tur šad un tad var noderīgu info smelties.
Starp citu šodien man ar svētku diena - tiku pie pirmās šī gada tīklblakts! Acalypta prvula! :)
Šo ierakstu laika gaitā vēl mazliet 'uzfrišināšu' un papildināšu varbūt ar izrakstiem no publikācijām, kur tieši tās sugas ir tikušas atrastas utml. Pašlaik šis tomēr vēl tāds 'ātrais'variants.

MareksIevins teica...

Labs izrāviens izdevies pēdējās dienās! Forši, apsveicu!:) Es te ar esmu pasācis sūnu pudurus šķirstīt - pagaidām tik viena iztraucēta kameņlapsene:D Izskatās, ka Tingis cardui ir atrodams diezgan vienmērīgi gar Kolkas-Vaides ceļmalu (vismaz tajos posmos kur sastopams asais dadzis), vakar to atradu uz trim puduriem, apm. uz katra 4.-5. dadža. Droši vien jau biežāk, jo ne vienmēr izdodas atrast pat ja tā tur ir. Ar laiku salikšu info dabasdatos. Tagad gan beidzot jāpārvar slinkums un līdz rītvakaram jāatjauno blakšu sadaļa mājaslapā:)

Uģis Piterāns teica...

Jā, beidzot izdevās mazliet izkustināt tīklblakšu sarakstu :) Izskatās, ka tās sugas, kas ir saistītas ar kādām konkrētām augu sugām, ir vieglāk atrast kā kaut kādas Acalypta sugas, kas vienkārši eksistē kaut kur plašajā sūnu klājumā. Tā man laikam bija baigā veiksme, ka to vienu kaut kā 'izmocīju'... Bet nu jau sāk tomēr likties, ka 10 sugas gada laikā tomēr varētu mēģināt arī 'sakasīt'. Dzīvos redzēs.. Rīta no rīta laikam jāizmet kāds aplis neaizmirstulītes pētīt - cerībā uz Dictyla convergens :)

MareksIevins teica...

Tīklblaktis birst ar joni, līdz Jāņiem 10-m jābūt rokā:) Vakar Vasenieku purvā ar vajadzēja spilves papētīt, bet atklātajā purvā bija tāda svelme, ka prāts īpaši nenesās. Toties dabūju simto blakti - Chartoscirta elegantula:) Būs gan rudenī tas savs saraksts kārtīgi jāizrevidē:)

Uģis Piterāns teica...

Sveicu ar 100to sugu! :)
Jā, pēdējās 3 dienās katrā pa kāda jaunai sugai :) Agramma femorale tiešām uz spilvēm (gan ne purvā, bet slapjā izcirtumā), bet Dictyla convergens uz neaizmirstulītēm, taču ne tādām kas aug sausumā (laikam meža neaizmirstulīte skaitās - tādas ar nesekmīgi pētīju). Jāskatās uz purva neaizmirstulītēm, kas aug mitrās vietās - manā gadījumā pat pilnībā grāvī. Vēl gan neziedēja, bet tāds salātzaļu, šauru lapiņu klājums gar grāvja malām tāds raksturīgs. Tur tās blaktis desmitiem bija! 100% kaut kur Kolkas pusē arī jābūt :)

Anonīms teica...

Dole rullē!:) Apsveicu ar minimālā plāna izpildi!:) Šodien ar paskatījos vai nevar kādus mārsilus sameklēt, bet laikam jau jāsagaida tas ziedēšanas laiks - pagaidām, ar manām zināšanām botānikā, atpazīt diezgan bezcerīgi. Vēl arī apskatīju diezgan daudz tīklblakšu skartu brūklenāju cerībā atrast vismaz Stephanitis oberti nimfu, bet nekā. Varbūt tā attīstība šīm sākas uz jaunajām lapiņām, kuras mūspusē vēl tikai sāk plaukt.
Mareks

Uģis Piterāns teica...

Paldies! :) Bija dažas stundas vakarā ko pastaigāt - speciāli gāju un tēmēju uz mārsiliem, vībotnēm, mauragām u.c. smilšainu vietu augiem. Bet tāpat - 2 sugas galīgi negaidīti! Šķiet bija pat arī kaut kādas Acalypta nimfas - tagad domāju vai nevajadzēja rūpīgāk papētīt vai blakus nav arī kāds pieaugušais, bet ko nu vairs. Būs jābrauc vēlreiz pēc pāris nedēļām :)
S.oberti cik var no visiem avotiem sakasīt šķiet tiešām mazliet vēlāka suga. T.i. nimfām varbūt būtu tagad jābūt, bet pieaugušām blaktīm jūlijs un augusts labākie mēneši.

Anonīms teica...

Ne dienas bez jaunas tīklblakts:D Labi tempi! Es te savā pusē šķiet visas ceļmalas pīpenes esmu apskatījis un visus pārējos augus ar:) Trāpās tikai T.cardui. Droši vien būs cītīgāk jāmeklē:)

Uģis Piterāns teica...

Njā, pēdējās dienās tīklblakšu meklēšanā kaut kādas slūžas atvērušās - par veiksmi galīgi nevaru sūdzēties! :)

Anonīms teica...

Apsveicu ar 20.to tīklblakti! Optimistiskais plāns izpildīts divkāršā apmērā:) Man 9 tīklblaktis šogad, būs vismaz līdz desmitam jātiek:)

Uģis Piterāns teica...

Jā - pēc 43 gadu pārtraukuma tieši tajā pašā vietā kur šo sugu bija atradis Zandis Spuris. Skaists 'punkts uz i'! :)
Es tād domāju, ka 10 gan jau arī dabūsi - kāda no Acalypta ģints sugām (visticamāk A.marginata) vai Galeatus affinis zem kādas vībotnes :)